La UOC referma el compromís amb els principis de la Carta Magna de les Universitats

26/09/2017
Virgínia Sánchez
Signat per 805 universitats de 85 països, el document vetlla per l'autonomia universitària i la independència moral i científica

Amb motiu de la seva visita a Barcelona, Sijbolt Noorda, president de l’Observatori de la Carta Magna (Magna Charta Observatory), s’ha reunit amb el rector Josep A. Planell aquest dimecres 20 de setembre, per començar les col·laboracions entre ambdues institucions i explorar quin és el paper específic que han de tenir les universitats en línia en l’assoliment dels valors de la carta.

La UOC és la tercera universitat en línia a adherir-se a la Carta Magna de les Universitats (Magna Charta Universitatum), de la qual ja n’hi ha més de vuit-centes que en formen part, i el rector en formalitzarà la signatura el setembre del 2018, en els actes de celebració del trentè aniversari de la carta a la Universitat de Salamanca.


Principis fonamentals

Amb l’adhesió a la Carta Magna, la Universitat es compromet públicament a vetllar pels principis fonamentals següents: l’autonomia universitària i la independència moral i científica respecte a qualsevol poder polític, econòmic i ideològic; la indissociabilitat de la recerca i la docència per a donar resposta a les necessitats d’una societat en evolució constant; la llibertat de recerca, d’ensenyament i de formació, i la voluntat de la Universitat d’assolir el saber universal, ignorant qualsevol frontera geogràfica o política, des del coneixement recíproc i d’interacció entre cultures.

La UOC, en la seva aposta per construir una universitat global amb impacte social, «ja treballa sota el paraigua d’aquests principis, intrínsecs a la idiosincràsia de la nostra universitat», ha assenyalat el rector. La promoció de l’accés obert al coneixement, la creació de beques per a garantir la diversitat a les aules, les mobilitats virtuals i el foment de la participació activa en xarxes internacionals són alguns dels exemples de la voluntat de la UOC de regir-se per aquests valors. Per al rector, «amb l’adhesió a la carta s’ha formalitzat aquest compromís, i també el desenvolupament per part de la Universitat de les eines necessàries per a garantir-ne l’assoliment».


La Carta Magna de les Universitats i l’Observatori de la Carta Magna

La Carta Magna de les Universitats és un document que el 18 de setembre de 1988 va ser signat per 388 rectors de tot el món, en els actes de celebració del IX centenari de la Universitat de Bolonya. Conté els principis de la llibertat acadèmica i l’autonomia institucional com a guia per a la bona governança i l’autoconeixement de les universitats en el futur. Des de llavors, la carta ha esdevingut el principal referent per a les universitats, que comparteixen els mateixos valors i propòsits acadèmics.

L’Observatori de la Carta Magna és una organització sense ànim de lucre fundada per la Universitat de Bolonya i l’Associació Europea d’Universitats (European University Association) per a monitorar i aconsellar els membres en el compliment dels principis fonamentals de la carta. Cada setembre, en l’aniversari de la signatura de la carta, organitza un congrés internacional en què s’afronten els reptes de futur i es dona la benvinguda als nous signants.