La CCMA cedirà imatges a la UOC amb finalitat educativa

Foto: Sam-McGhee / Unsplash (CC)
27/09/2017
Redacció

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han signat un acord de col·laboració perquè els cursos en línia de la Universitat puguin disposar d'imatges del fons arxivístic de la Corporació amb finalitat educativa.

 

La CCMA disposa d'un important arxiu que posa a l'abast de ciutadans, institucions i empreses. Des del 1983, a l'arxiu es conserven, en format digital, les emissions i produccions de la CCMA. Aquest arxiu constitueix un important patrimoni audiovisual, però també és un ampli banc d'imatges de qualitat, generades i indexades per un equip de professionals qualificats.

Amb aquest acord entre la CCMA i la UOC, la Corporació cedirà a la Universitat Oberta de Catalunya imatges del seu fons arxivístic per tal que s'incloguin en els continguts educatius de la Universitat que formen l'oferta formativa del Campus Virtual i la Biblioteca. Gràcies al conveni, la UOC tindrà el suport de la CCMA en la tasca de difondre la cultura catalana, la llengua i els continguts propis de la universitat.

En paraules del vicerector de Docència i Aprenentatge, Carles Sigalés, «aquest acord permetrà als estudiants de la UOC accedir a recursos d'aprenentatge de més qualitat i actualitat, perquè el professorat podrà utilitzar en el seu material docent la rica producció audiovisual dels mitjans catalans».

Al seu torn, la vicepresidenta de la CCMA, Núria Llorach, considera l'acord una «ampliació del servei públic dels continguts periodístics, que s'obren a nous usos acadèmics des d'una plataforma educativa innovadora com la UOC».

Aquest conveni s'emmarca en la missió de la CCMA de promoure i difondre la cultura, mitjançant la col·laboració amb les institucions que treballen pel foment de la cultura, l'educació, la creació i la innovació.


Sobre la UOC

La UOC és una universitat innovadora, arrelada a Catalunya i oberta al món, que forma les persones al llarg de la vida contribuint al seu progrés i al de la societat, alhora que duu a terme recerca sobre la societat del coneixement. El seu model educatiu es basa en la personalització i l'acompanyament de l'estudiant mitjançant l'aprenentatge en línia (e-learning).


Sobre la CCMA

La CCMA té la missió d'oferir a tots els ciutadans de Catalunya, en compliment del mandat del Parlament, un servei públic audiovisual de qualitat, compromès amb els principis ètics i democràtics i amb la promoció de la cultura i de la llengua catalanes. Així, doncs, ajudar a la consolidació i expansió de la llengua, la cultura, la identitat i la projecció internacional de Catalunya, reflectint la diversitat de la societat actual, és un dels objectius principals de la CCMA.