La UOC signa un acord amb dos dels principals centres de recerca sobre salut electrònica del Canadà

L'acord servirà per a fomentar els intercanvis acadèmics i les activitats d'aprenentatge relacionats amb la salut electrònica i per a promoure nous projectes de recerca i col·laboració entre aquests centres, les seves comunitats i la UOC.

Una delegació del Consell de Direcció de l'eHealth Center de la UOC, integrada per la vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca, Marta Aymerich, la vicerectora de Globalització i Cooperació, Pastora Martínez Samper, i el director de Desenvolupament de l'eHealth Center, Manuel Armayones, va visitar diverses institucions de Toronto (Canadà) relacionades amb la salut electrònica.

Durant la seva estada, Marta Aymerich, vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca, va signar, en nom del rector de la UOC, Josep A. Planell, un acord de col·laboració amb el Center for Global eHealth Innovation i l'Institute for Global Health Equity and Innovation (IGHEI) de l'Escola Dalla Lana de Salut Pública de la Universitat de Toronto. En nom del Center for Global eHealth Innovation i l'Institute for Global Health Equity and Innovation van signar els seus directors, Joe Cafazzo i Alejandro Jadad, respectivament.

Ambdues institucions són capdavanteres en salut electrònica, i l'eHealth Center de la UOC hi col·laborarà estretament com a soci estratègic a Europa. La intenció és contribuir a crear una xarxa estable de centres acadèmics i de recerca en aquest camp. A més d'organitzar i dur a terme tant jornades com reunions habituals i estables per a fomentar la formació i la recerca, la col·laboració entre aquestes tres institucions s'encarregarà principalment del disseny i el desenvolupament d'activitats de recerca centrades en les tecnologies sanitàries que permetin a les persones gestionar més bé la seva salut.


La visió transdisciplinària de l'eHealth Center

D'acord amb el compromís fundacional del centre i la seva visió transdisciplinària, l'associació amb el Center for Global eHealth Innovation i l'Institute for Global Health Equity and Innovation (IGHEI) coincideix plenament amb els objectius de l'eHealth Center: generar i transferir coneixement, amb un plantejament centrat en les persones que analitzi aspectes físics, psicològics i socials. Això no solament permetrà trobar solucions per a malalties i problemes de salut, sinó que, a més, contribuirà a preservar-la i millorar-la en el sentit més ampli.