La Fundació ONCE i la UOC fomenten la integració social de les persones amb discapacitat

La UOC és la tercera universitat espanyola que té més estudiants amb discapacitat i la primera de Catalunya

La Fundació ONCE i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han acordat ajuntar les forces amb l'objectiu de promoure la integració sociolaboral de les persones amb discapacitat, de manera que totes dues entitats portaran a terme diverses accions conjuntes, entre les quals figura l'accés als diversos cursos impartits per aquesta entitat acadèmica. El conveni de col·laboració entre aquestes dues entitats ha estat rubricat pel rector de la UOC, Josep A. Planell, i el vicepresident executiu de la Fundació ONCE, Alberto Durán, aquest divendres a Madrid.

La finalitat de l'acord és establir un marc estable de col·laboració en diferents línies d'actuació destinades a millorar la igualtat d'oportunitats, l'accessibilitat universal, la inclusió i la no discriminació de totes les persones amb discapacitat dins de la comunitat universitària, i fomentar, a més, la contractació pública socialment responsable.

Així, s'intercanviarà informació i es desenvoluparan accions d'assessorament amb relació a les necessitats i demandes de les persones amb discapacitat de la comunitat educativa. També es faran accions divulgatives per a sensibilitzar el món universitari i professional sobre la responsabilitat de tots en la plena inclusió de les persones amb discapacitat.

A més, facilitarà l'accés als estudis universitaris oficials i propis de la UOC als professionals vinculats a la Fundació ONCE, que es podran beneficiar de descomptes en programes de grau, programes de màster universitari, programes de doctorat (en el cas d'estudis oficials) i en programes de màster propi, programes de diploma de postgrau, programes d'especialització, programes de curta durada i cursos d'idiomes (en el cas d'estudis propis).


Guardó recent

Recentment la UOC ha estat premiada pel seu compromís amb l'accessibilitat per ILUNION Tecnologia i Accessibilitat, especialitzada en l'avaluació de l'accessibilitat d'infraestructures de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), arquitectòniques, urbanístiques, del transport i del turisme, i pertanyent al grup d'empreses de l'ONCE i la seva fundació.


Compromís amb les persones amb discapacitat

Aquest guardó és un reconeixement més del compromís de la UOC per ampliar el món de l'aprenentatge, universalitzant l'accés a una formació superior per a totes les persones, independentment de les seves dificultats de conciliació o del seu grau de discapacitat.

De fet, es tracta de la tercera universitat espanyola que té més estudiants amb discapacitat, primera de Catalunya, on es va fundar en 1994.

En aquest sentit, la UOC és una universitat de referència internacional, com exemplifica el seu lideratge del programa d'avaluació a distància TesLa (Adaptive Trust-based E-assessment System for Learning), llançat per la Comissió Europea, els resultats del qual possibilitaran que els estudiants amb discapacitat o altres dificultats de conciliació, s'examinin des de casa, sense necessitat de desplaçar-se.


Sobre la Fundació ONCE

La Fundació ONCE va ser creada l'any 1993 i té per finalitat la millora permanent de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, en col·laboració amb entitats públiques i privades, mitjançant el desenvolupament d'actuacions que impulsin la inclusió social plena i efectiva de les persones amb discapacitat per mitjà de l'ocupació, la formació i l'accessibilitat universal.