La UOC, la universitat amb més estudiants de màsters oficials de l'Estat

  Foto: UOC

Foto: UOC

12/04/2019
Àngels Doñate
En estudis de grau, la UOC és la segona en graduats en informàtica i tecnologies de la informació i la comunicació, amb un 9,4%

A les universitats espanyoles, es van matricular 1.564.713 estudiants (de grau, màster i doctorat). D’aquests, 1.303.252 estudiants cursaven un grau i 71.548, el doctorat. Hi treballaven 120.383 professionals com a personal docent i investigador (PDI) i 60.285 com a personal d’administració i serveis (PAS). Aquestes són les dades recollides en l’informe Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica 2018 (de la Fundación CYD), que ofereix la informació més rellevant desglossada per institucions públiques i privades, presencials i no presencials, i també per àmbit geogràfic. Les dades recollides són del curs 2016-2017 i com a novetat presenta algunes taules desagregades per home i dona.

 

Dels estudiants de grau a les universitats espanyoles, el 54,7% són dones i prop del 49% té entre 18 i 21 anys. El 14,3% estudia en universitats privades i el 2,7% del total ho fa a la UOC, on només el 5,3% és menor de 21 anys. La UOC ofereix 25 graus dels 2.869 que s’imparteixen a les universitats espanyoles.

Pel que fa als estudis de màster, a les universitats espanyoles, el 36,2% dels alumnes són menors de 25 anys, el 20,4% dels alumnes són estrangers, i d’aquests, el 59,6% són de l’Amèrica Llatina. El 34% d’aquests estudiants segueix els estudis a les universitats privades. Dels estudiants de màster, 12.083 eren alumnes UOC: només un 15% són menors de 25 anys i un 4,8%, estrangers (el 67,9% resideix a l’Amèrica Llatina). Això converteix la UOC en la universitat de l’Estat espanyol amb més matriculats de màster. El curs passat érem la segona universitat (CYD 2017). Dels 3.907 títols oferts per les universitats espanyoles, la UOC n’imparteix 44 (cosa que la situa entre la 36 i la 39 pel que fa a oferta).

Als estudis de doctorat, hi ha 71.548 matriculats a les universitats espanyoles en alguna de les 1.391 opcions que tenen a l’abast, el 5% en privades, i el 25% d’aquests estudiants és estranger. La UOC té 230 estudiants de doctorat en tres programes i un 35,2% és estranger (això la converteix en la dotzena universitat de l’Estat en nombre d’estudiants d’origen estranger que cursen aquests estudis).

Segons l’alumnat matriculat, l’informe destaca l’especialització de les universitats i les regions. Catalunya està especialitzada en salut, i en arts o humanitats. La UOC està especialitzada en ciències socials i jurídiques (de fet, és la dissetena de les universitats espanyoles en aquesta especialització).

 

Rendiment acadèmic

Si mirem el percentatge de relació entre crèdits de què es matriculen els estudiants i els aprovats, la mitjana entre els estudiants de grau a la UOC és entorn del 74% (a les universitats espanyoles, entorn del 77%), i entre els estudiants de màster, del 87,44 (a les universitats espanyoles, entorn del 89%)

 

Graduació

Durant el curs 2016-2017, es van graduar 198.568 estudiants en total a les universitats espanyoles i 2.113, a la UOC. El 65,9% és menor de 25 anys (mentre que a la UOC, només el 4,2%). Pel que fa als màsters, es van graduar 99.413 estudiants en total (el 63% eren dones), i a la UOC, 2.624 (cosa que la situa en la setena universitat amb més titulats).

Pel que fa a estudis de l’àrea de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), el 21,4% d’alumnes es gradua en estudis d’aquests àmbits. La UOC és la segona en graduats en informàtica i tecnologies de la informació i la comunicació, amb un 9,4%. A la UOC, es van aprovar 37 tesis doctorals del total de 20.049 aprovades a les universitats espanyoles. Això implica un creixement important per a la nostra institució, ja que l’edició anterior n’havíem aprovat 19. A la nostra universitat, el 54% dels doctorats és d’origen estranger (el 90% de l’Amèrica Llatina), cosa que ens converteix en la cinquena universitat espanyola en aquest sentit.

 

Personal docent i investigador i personal d’administració i serveis

Les universitats espanyoles tenen contractades 120.383 persones com a docents i investigadors. 18.086 formen part de les universitats privades, i la UOC en té 280. El 41% són dones, però a la nostra universitat, representen el 47,9%. El PAS el formen 60.285 persones. A les universitats privades, hi ha 8.736 persones contractades en aquesta categoria, de les quals, 502 són de la UOC.

 

Publicacions científiques

En total, les universitats espanyoles han editat 369.763 publicacions científiques, 1.269 de les quals s’han publicat a la UOC. La ràtio de publicacions per PDI i jornada completa d’aquest personal situa la UOC en el lloc 21 de les universitats, mentre que en l’informe anterior érem en el 23. Pel que fa al percentatge d’excel·lència i lideratge, la UOC és en el lloc 8, amb un 8,28%, respecte del total de les universitats espanyoles, que tenen el 7,05%.

L’Informe CYD, que analitza la contribució de la universitat al desenvolupament econòmic i social, ofereix dades rellevants des del 2004 per tal d’afavorir la relació entre la institució acadèmica i l’entorn empresarial.