El SOC i la UOC impulsen un pla de formació en tecnologia mòbil per a professionals del sector

Foto: Luke Chesser / Unsplash (CC)

Foto: Luke Chesser / Unsplash (CC)

11/07/2019
Anna Torres Garrote
Els cursos, que es faran a la tardor, tenen l'objectiu de proporcionar als tècnics sèniors els coneixements que demana el mercat laboral avui dia

El Centre d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i la UOC posen en marxa un pla de formació en tecnologia mòbil per als professionals d’aquest sector. Es tracta d’un paquet de cursos d’alt rendiment emmarcat en el Pla de qualificació en tecnologia mòbil (PQTM), que s’engega per a formar i qualificar els professionals en els diferents àmbits de les tecnologies de la informació i la comunicació que requereix el mercat laboral actual. Aquest pla està cofinançat pel SOC i el Fons Social Europeu (FSE). 

La UOC, per mitjà de UOC Corporate i els Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, ha dissenyat els cursos següents per als tècnics sèniors del sector TIC: Desenvolupament big data, Desenvolupament IoT, Desenvolupament cloud, Tècnic/a en ciberseguretat, Tècnic/a en deep learning i Tècnic/a en visió per computació. Es faran de setembre a desembre d’aquest any, tindran una durada de 300 hores cadascun (270 hores en línia + 30 hores presencials o mitjançant seminaris en línia) i s’impartiran al CIFO L’Hospitalet. La metodologia que s’emprarà combinarà l’aprenentatge col·laboratiu i l’aprenentatge basat en la pràctica (learning by doing). L’avaluació es basarà en reptes i projectes professionals.    

El Pla de qualificació en tecnologia mòbil té l'objectiu de desenvolupar un sector d'activitat basat en la tecnologia mòbil per mitjà de la formació i qualificació de professionals en els diferents àmbits de les TIC que requereix el mercat laboral actualment. El pla es desenvolupa en tres eixos:

  • Qualificació professional en tecnologia mòbil dels recursos humans (acreditació de competències).
  • Establiment d'un sistema de qualificació professional adaptat a les necessitats presents i futures.
  • Definició d'un centre de referència de formació en tecnologia mòbil i elaboració d'una metodologia formativa.

Per a Jordi Gutiérrez, director de UOC Corporate, aquest projecte amb el SOC ajuda, d’una banda, «a donar resposta a la missió que té la Universitat de formar al llarg de la vida», i de l’altra, «a fomentar l’ocupabilitat, que és un altre dels objectius de la institució».

És el segon any que la UOC treballa en el PQTM amb el SOC. El 2018, la Universitat ja va dissenyar cinc cursos sobre aplicacions per a dispositius mòbils, com ara Desenvolupament d’aplicacions per a dispositius Android, Desenvolupament d’aplicacions per a dispositius iOS,  Desenvolupament Java, Desenvolupament web (HTML/CSS/JavaScript) i Disseny d’usabilitat.    

 

Sobre el SOC

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) és un organisme autònom de naturalesa pública i de caràcter administratiu adscrit al departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.

 

Sobre UOC Corporate

UOC Corporate neix amb la voluntat de convertir-se en el soci de referència de les organitzacions que aposten per un aprenentatge innovador en xarxa per a formar els seus professionals com a via per a millorar-ne la competitivitat. A més, dissenya solucions innovadores per a donar resposta a les necessitats que tenen les empreses i institucions i les acompanya a l’hora d’implantar aquestes solucions.

També es posen a la disposició de les organitzacions tots els serveis de valor afegit amb els quals la Universitat vol fomentar l’ocupabilitat, impulsar la transferència i difusió del coneixement i explorar, juntament amb les empreses, nous escenaris de col·laboració per a contribuir a la millora de la competitivitat del teixit empresarial.

 

Sobre els Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

Els Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya es dediquen a la formació universitària en línia en el sector de les tecnologies de la informació i les comunicacions. Els estudiants d’aquest àmbit de coneixement són professionals en actiu que trien les titulacions de grau, postgrau o màster per a especialitzar-se, actualitzar coneixements o millorar les seves oportunitats laborals.

L’objectiu principal és oferir a totes les persones interessades en la tecnologia una formació de qualitat, útil i actualitzada. Per això, el professorat és actiu en investigació, col·labora amb empreses i institucions del sector de les TIC i té una àmplia experiència en la seva àrea de docència.