Neix colMOOC, un consorci europeu per a desenvolupar una eina col·laborativa que afavoreixi l'aprenentatge per mitjà dels MOOC

La iniciativa, formada per institucions acadèmiques superiors i empreses, té com a objectiu augmentar l'aprenentatge efectiu i les taxes de finalització

Els cursos en línia massius i en obert (MOOC) s'han convertit en una eina molt eficaç per a accedir al coneixement de qualitat des de qualsevol part del món i a qualsevol hora. Aquests grans avantatges possibiliten que molts estudiants comencin aquesta formació, encara que només l'acaben de mitjana entre un 8 i un 10%.

Per aquest motiu, i amb la finalitat de continuar investigant sobre l'aprenentatge per mitjà dels MOOC, s'ha creat el consorci colMOOC, cofinançat pel Programa Erasmus+ de la Comissió Europea i compost per nou institucions de cinc països europeus (Grècia, Dinamarca, Espanya, Alemanya i el Regne Unit): la Universitat d'Aarhus, la Universitat Aristòtil de Tessalònica, el Centre for Research & Technology Hellas, la Xarxa d'Universitats Gregues (GUNET), Learnworlds, la Universitat de Saarland, Telefónica Educación Digital, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat de Valladolid. Aquestes organitzacions són expertes en ensenyament digital, desenvolupament d'eines tecnològiques educacionals i analítiques d'aprenentatge. La UOC participa en el projecte amb Santi Caballé, investigador líder del grup SmartLearn.

L'objectiu de colMOOC és desenvolupar i implementar una eina col·laborativa capaç d'impulsar la participació entre els estudiants i reduir la taxa d'abandonament en l'aprenentatge per mitjà dels MOOC. L'agent conversacional intervindrà en els xats o fòrums dels estudiants de les plataformes MOOC, plantejarà preguntes desafiadores, desencadenarà diàlegs constructius entre estudiants i estimularà el pensament crític i, per tant, un aprenentatge més profund.

Stavros Demetriadis, coordinador del projecte i professor de la Universitat Aristòtil de Tessalònica, afirma que «la recerca assenyala la importància de les intervencions del professorat per a fixar conceptes, eliminar dubtes i promoure la transferència de coneixements entre els estudiants mitjançant el diàleg constructiu. colMOOC proporciona una eina innovadora per a possibilitar i millorar les intervencions dutes a terme pel professor o professora en els entorns de MOOC amb la finalitat de generar un aprenentatge més profund».

colMOOC posarà a prova tres prototips d'aquest agent conversacional en tres plataformes diferents amb la finalitat de poder mesurar el nivell d'interacció dels estudiants, les seves taxes de finalització i el seu aprenentatge.

Els MOOC que es provaran són completament nous i tenen com a objectiu comú d'aprenentatge contribuir a desenvolupar competències digitals transversals i donar suport a l'alfabetització digital, tan necessària en aquesta revolució digital.

1. Programming for Non-Programmers (octubre 2019, en grec): realitzat per la Universitat Aristòtil de Tessalònica i disponible a Open eClass i Open Delos Multimedia Platform de la GUNET.

2. Computational Thinking (setembre 2019, en anglès): amb la participació de la Universitat d'Aarhus i disponible a Open eClass i Open Delos Multimedia Platform de la GUNET.

3. Educational Technologies in the Classroom (octubre 2019, en espanyol): desenvolupat per la Universitat de Valladolid i la UOC i disponible a Miríadax de Telefónica Educación Digital. Hi haurà disponible una versió en alemany, de la Universitat de Saarland, a la plataforma Learnworlds.

Més informació sobre el projecte a www.colmooc.eu.