Universitats i empreses, actors clau per a l'èxit de l'Agenda 2030

  Foto: Shridhar Gupta / unsplash

Foto: Shridhar Gupta / unsplash

29/08/2019
Roger Cassany
La UOC prepara la Jornada #ODSUOC aquest mes de setembre per a reflexionar sobre el camí que cal seguir amb vista als 17 ODS

El desenvolupament sostenible del planeta és un repte global que exigeix accions coordinades, tant globals com locals, i en tots els àmbits de la societat. És per això que el setembre del 2015, 193 països es van posar d'acord en el marc de les Nacions Unides i van pactar els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) dins de l'anomenada Agenda 2030. I van fixar un termini per a assolir-los: l'any 2030.

Però aleshores no van especificar el camí per a arribar-hi i van deixar a les mans dels governs la decisió sobre quin ha de ser el paper (i de quina manera i en quina mesura) de cada administració, de cada institució, de cada empresa privada i de cada ciutadà. Han passat quatre anys i s'ha demostrat la necessitat d'una coordinació i d'una governança globals, que d'altra banda no són gens senzilles. És en aquest marc que darrerament s'ha posat de manifest el paper fonamental que hi han de tenir, a més dels governs i les administracions, les universitats, d'una banda, i les empreses, d'una altra.

 

Les universitats i el coneixement

«L'Agenda 2030 és la primera d'aquesta mena d'agendes que ha remarcat de manera clara el paper fonamental de l'ensenyament superior, és a dir, de les universitats, a l'hora d'assolir aquests objectius», explica la vicerectora de Globalització i Cooperació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Pastora Martínez Samper. Martínez Samper ha representat la UOC, aquest mes de juliol, en el Fòrum Polític d'Alt Nivell de les Nacions Unides sobre el Desenvolupament Sostenible (HLPF), celebrat a Nova York, i en el qual la UOC hi ha tingut, tant aquest 2019 com l'any passat, un paper molt actiu.

Per a Martínez Samper, el paper de les universitats és decisiu pel caràcter transformador en tots els vessants de l'Agenda 2030, ja que són les principals institucions responsables de la formació i la transmissió del coneixement, un element bàsic i imprescindible per a col·lectivitzar tant els ODS com les solucions i les estratègies per a assolir-los. A més, tal com va explicar a l'HLPF (en podeu veure la intervenció aquí, entre els minuts 02:12 i 02:22), l'aprenentatge en línia és una de les fórmules que s'han demostrat més eficaces a l'hora de trencar les barreres tradicionals per a accedir al coneixement i compartir-lo. D'altra banda, l'experiència de més de vint-i-cinc anys de la UOC ha palesat que l'ensenyament superior en línia també és una eina molt eficient en la generació d'una ciutadania amb consciència global.

 

Oportunitat per a les empreses

Però, i les empreses? Quin és i quin ha de ser el seu paper en l'Agenda 2030? L'assessora de l'Alt Comissionat per a l'Agenda 2030 Isabel Garro, que va participar en la jornada organitzada per la UOC i Unesco Etxea a Bilbao, «Incorporar l'Agenda 2030 en l'estratègia de la teva empresa. Claus per al desenvolupament sostenible», ho explicava així en aquesta entrevista a la UOC: «Estem davant d'una agenda global multinivell, multiactor i amb un clar caràcter transformador, que compromet tots els actors socials, inclòs el sector empresarial». I afegia que, per a les empreses, incorporar els ODS en els respectius plans estratègics no solament les farà partícips de la construcció de societats més pròsperes, més justes i més equitatives, sinó que pot generar oportunitats de negoci valorades en 12 bilions de dòlars.

Per a Martínez Samper, la posada en pràctica de l'Agenda 2030 dins de les empreses és efectivament una necessitat, però també «es pot convertir en una fórmula per a trobar solucions als reptes de les mateixes empreses». De fet, explica, els 17 ODS són etiquetes per a classificar i categoritzar les línies d'un únic objectiu comú i genèric, que és el de fer un món més just i equitatiu per a tothom. «Tots els objectius estan interconnectats i no es poden encarar des d'una perspectiva exclusiva, perquè tots es mouen en paral·lel, de la mateixa manera que tots els actors de la societat han de treballar interconnectats i es veuen obligats a vetllar per no quedar-se enrere».

De fet, el sector empresarial ja ha començat a treballar-hi. D'una banda, la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial, dirigida per Garro i presidida per Àngel Pes, sub-director general de Caixabank, ha publicat una guia per a les empreses a l'hora d'aplicar els 17 ODS. I, de l'altra, Foment del Treball Nacional s'ha compromès enguany a impulsar l'Agenda 2030 entre les seves empreses. El propòsit és convertir els ODS en una part estratègica del negoci de les empreses. «La contribució del sector empresarial és clau perquè cada acció, vingui del sector que vingui, influeix en els altres, en l'interès comú i en les polítiques públiques de futur», explica Martínez Samper.

 

El compromís de la UOC

D'ençà del 2016, quan la UOC va començar un debat profund i una reflexió interna sobre quin havia de ser el seu paper en aquesta agenda de desenvolupament, la Universitat, una de les primeres de l'Estat espanyol que la va incorporar en el seu Pla estratègic, ha fet palès el seu compromís amb l'Agenda 2030. D'altra banda, el mes de juliol de l'any passat, l'Associació Internacional d'Universitats (IAU, per les sigles en anglès) va designar la UOC com a universitat encarregada de liderar l'ODS 3, que té com a objectiu garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats. D'aquesta manera, la UOC coordina des de fa un any un grup d'universitats d'arreu del món que treballa per a la comprensió i l'ús de l'ODS de salut i benestar en l'ensenyament superior amb un enfocament internacional i multidisciplinari.

Amb vista al quart aniversari de l'acord mundial, la UOC ha organitzat per al pròxim 25 de setembre la Jornada #ODSUOC, dedicada a donar a conèixer i compartir totes les iniciatives que es desenvolupen des de diferents àmbits de la Universitat —docència, recerca i gestió— sobre com avançar en l'assoliment dels ODS.