Acord de la Junta Electoral Central (Expt.293/1180)

Acord de la Junta Electoral Central (Expt.293/1180) amb relaci al recurs presentat contra acord de la Junta Electoral Provincial de Barcelona de data 6 de novembre de 2019.