Comunicat institucional: «La violència masclista, un problema també de la Universitat»

En el curs 2017-2018, de les 323 estudiants de les universitats catalanes que van acreditar la condició de víctima de violència masclista, 172 eren estudiants de la UOC

Aquest 25 de novembre, la UOC torna a denunciar la violència masclista, un tipus de violència estructural dirigida a les dones i basada en la desigualtat de gènere que, només durant l'any 2018, va provocar almenys 48 víctimes mortals a l'Estat espanyol, 8 de les quals a Catalunya.

Les universitats no són immunes a aquest tipus de violència. Les estudiants víctimes de violència masclista —i els fills i filles que depenen d'elles— mereixen una protecció especial també en l'àmbit universitari. Per això, la UOC manté el seu compromís amb el desenvolupament de la igualtat de drets i oportunitats i amb el foment de la igualtat efectiva i real entre homes i dones en el marc de l'ensenyament superior. A més, com a mecanisme de reparació, referma el dret de les víctimes a l'exempció total dels preus fixats pel decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la UOC.

Actualment, més de la meitat de les estudiants que han acreditat la condició de víctima de violència masclista són estudiants de la UOC. Així, durant el curs 2017-2018, de les 323 estudiants que ho van acreditar, més de la meitat (172) eren estudiants de la UOC.

La violència masclista, com a violència estesa en la societat, també pot ser present en les activitats de la nostra Universitat i afectar, sense distinció, tots els seus col·lectius (estudiantil, acadèmic i de gestió). Conscients d'això, en un marc de compromís institucional per a erradicar les desigualtats de gènere —que es consolidarà amb el nou Pla d'igualtat de gènere 2020-2025, en el qual treballem— la UOC té la voluntat d'aprovar una nova regulació en aquest àmbit.

Aquesta regulació està cridada a ser el paraigua sota el qual s'aixoplugaran els diversos protocols d'atenció a situacions de discriminació per raó de sexe, gènere i diversitat sexual. Com a universitat no presencial, aquesta regulació i aquests protocols se centraran especialment en les situacions de discriminació produïdes en l'àmbit d'internet, l'anomenat ciberassetjament.

A la UOC apostem per obrir-nos al món a partir del respecte i la col·laboració. Ho fem fomentant el coneixement obert amb i per a tothom, donant resposta als reptes de la societat definits a l'Agenda 2030 i comprometent-nos amb la igualtat de gènere.

 

Altres posicionaments que subscrivim