Una recerca de la UOC sobre el control de les dades personals forma part de l'exposició estatal de ciència en les universitats

  DECODE project

Foto: DECODE project

El projecte europeu DECODE és una de les set recerques que formen part de la mostra «Campus Viu. Investigar a la Universitat»

La seu corunyesa del Museu Nacional de Ciència i Tecnologia (MUNCYT) ha inaugurat la tercera edició de l'exposició «Campus Viu. Investigar a la Universitat», una mostra amb projectes de recerca duts a terme en universitats. Entre les set recerques que formen part de la proposta, hi ha el projecte europeu DECODE, impulsat entre altres institucions per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i orientat al desenvolupament de solucions digitals perquè la ciutadania pugui exercir més control sobre les seves dades personals i obtenir un benefici social més gran d'aquesta informació.

 

Controlar les nostres dades i aprofitar-ne el potencial col·lectiu

Els visitants de la mostra del MUNCYT podran conèixer alguns dels secrets del projecte DECODE, en el qual participen des del 2017 la UOC i l'Ajuntament de Barcelona, que se sumen a un total de quinze institucions acadèmiques i organitzacions del continent. Finançat pel programa marc Horizon 2020, l'objectiu de DECODE és donar resposta a la preocupació creixent de la ciutadania per la pèrdua de control sobre les seves dades personals amb l'augment de l'ús d'internet. Amb un pressupost de més de cinc milions d'euros, la recerca ha fet possible el desenvolupament d'eines perquè la ciutadania pugui gestionar i aprofitar, de manera individual i col·lectiva, les seves dades personals. De fet, DECODE s'emmarca en el programa europeu Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation (CAPS), la finalitat del qual és fomentar solucions i models digitals per a problemes de col·lectivitats. La tecnologia desenvolupada es pot provar baixant-ne gratuïtament l'aplicació mòbil.

A DECODE hi participen dos grups de recerca de la UOC adscrits a l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3): Communication Networks & Social Change (CSNC) i Digital Commons (DIMMONS). Aquest projecte «ha estat un primer pas a l'hora d'imaginar i explorar alternatives tecnològiques, legals i socioeconòmiques al model de producció, gestió i ús de dades promoguts per grans corporacions com Google o Facebook o governs com el de la Xina», introdueix Antonio Calleja, investigador del grup CSNC. Segons apunta l'investigador, el projecte ofereix «unes ulleres noves per a observar la realitat, analitzant diferents límits, amenaces i injustícies de les societats digitals, per a fomentar una mirada crítica i, alhora, facilitar alternatives basades en la sobirania tecnològica i els procomuns digitals».

«Generem dades de manera constant, que recullen dispositius intel·ligents omnipresents en les nostres vides i que es poden fer servir per a influir en les nostres percepcions personals i els processos socials. Un exemple habitual és el de Cambridge Analytica, una empresa que va fer servir il·legalment dades personals de milions d'usuaris de Facebook per a intentar intervenir en l'elecció de Donald Trump i el referèndum del Brexit. Un altre exemple és el sistema de crèdit social xinès, que assigna puntuacions a la ciutadania segons el seu comportament per a intentar conformar-lo», detalla Calleja. «DECODE també apunta més enllà d'iniciatives centrades en l'individu i la mercantilització de les dades, o de les que aposten per la gestió i el control de les dades de la ciutadania en clau tecnocràtica, habitual en projectes de dades obertes d'institucions públiques. Ho tenim tot per fer, però DECODE apunta cap a un model més autònom, democràtic i procomú», conclou.

 

Tecnologia per a la participació ciutadana a Barcelona

A Barcelona, les eines de DECODE s'han posat a prova en el projecte pilot Democràcia Digital i Dades Comunes (DDDC) integrant-les al programari Decidim, una plataforma de participació digital feta servir i promoguda per l'Ajuntament de Barcelona, així com per més de 150 ciutats, institucions públiques i organitzacions socials d'arreu del món, per facilitar processos democràtics. «Gràcies a la infraestructura de DECODE, els usuaris de Decidim poden controlar, compartir i visualitzar les dades. El projecte ha permès augmentar la transparència, la privacitat i la intel·ligència col·lectiva dels processos democràtics, la qual cosa ha millorat la política en la societat xarxa», apunta Ricard Espelt, investigador de DIMMONS que ha participat en la inauguració de l'exposició «Campus Viu. Investigar a la Universitat».

Amb DECODE «desenvolupem eines tecnològiques, legals i socioeconòmiques perquè puguem decidir qui fa servir les nostres dades, quan i per què. Apostem per un model sobirà i procomú d'economia digital, en què el control i els beneficis de les dades recauen en les persones i les comunitats que els produeixen», afegeix Espelt.

 

L'exposició

L'exposició, de la qual forma part el projecte DECODE, és fruit de la col·laboració entre el grup de treball Divulgació i Cultura Científica (conegut com a RedDivulga), de la comissió sectorial d'R+D+I i de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE); la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), i el MUNCYT. L'objectiu de l'exposició és mostrar la recerca que es duu a terme en les universitats espanyoles presentant alguns dels projectes que s'hi estan desenvolupant, i apropar-la a la ciutadania.

La tercera edició de «Campus Viu. Investigar a la Universitat» mostrarà fins a finals d’any, a més del projecte DECODE de la UOC, els projectes Orígenes en el altiplano granadino (Universitat de Granada); Cuerpo y mente: el tamaño también importa (Universitat de Burgos); Fabricación aditiva avanzada y células madre para generar tejidos cardiacos terapéuticos (Universitat de Navarra); Geometría aplicada (Universidade da Coruña); Fisiología aplicada a esteros (Universitat de Cadis), i Imanes microscópicos que pueden salvarnos la vida (Universitat del País Basc). Aquesta exposició ha estat comissariada per Isabel Ruiz de la Peña González, directora de l'Àrea de Difusió i Promoció de la Recerca de la Universitat d'Oviedo.

 

Articles de referència

Calleja-López, A. (2019). «Más allá del capitalismo de la vigilancia democracia digital y datos comunes (DDDC)». Tecnopolitica.net. Disponible a https://tecnopolitica.net/es/content/m%C3%A1s-all%C3%A1-del-capitalismo-de-la-vigilancia-democracia-digital-y-datos-comunes.

Fuster Morell, M.; Espelt, R. (2019). «A framework to assess the sustainability of Platform Economy: The case of Barcelona ecosystem». Sustainability, 11(22), 6450. DOI: https://doi.org/10.3390/su11226450.

Fuster Morell, M.; Espelt, R. (2018, 22-24 d'agost). «How much are digital platforms based on open collaboration? An analysis of technological and knowledge practices and their implications for the platform governance of a sample of 100 cases of collaborative platforms in Barcelona». A: OpenSym '18: Proceedings of the 14th International Symposium on Open Collaboration (pàg. 1-5). Article 26. Nova York: Association for Computing Machinery. DOI: https://doi.org/10.1145/3233391.3233970.

 

UOC R&I 

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció de les TIC amb l'activitat humana, amb un focus específic en l'ensenyament en línia i la salut digital. Els més de 400 investigadors i 48 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC i tres centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3), l'eLearn Center (eLC) i l'eHealth Center (eHC).

Els objectius de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC. Més informació: research.uoc.edu.

#expertsUOC

Antonio Calleja

Investigador del grup Communication Networks and Social Change (CNSC)

Expert/a en:

Àmbit de coneixement:

Ricard Espelt

Investigador del grup Digital Commons (DIMMONS)

Expert/a en:

Àmbit de coneixement: