Agustí Cerrillo, nomenat membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya

  El Govern ha nomenat Agustí Cerrillo

Foto: UOC

13/07/2020
Francesc Ponsa
El Govern ha nomenat Agustí Cerrillo, catedràtic de Dret Administratiu i Síndic de Greuges de la UOC, membre de la Comissió Jurídica Assessora

El Govern ha nomenat Agustí Cerrillo, catedràtic de Dret Administratiu i Síndic de Greuges de la UOC, membre de la Comissió Jurídica Assessora, l'òrgan assessor de la Generalitat de Catalunya encarregat de vetllar per la legalitat de l'actuació de l'Administració de la Generalitat i dels ens locals catalans.

 

Per a Agustí Cerrillo, aquest nomenament "representa una bona oportunitat per poder contribuir, des del rigor i la independència, a vetllar per la legalitat de l'actuació de les institucions catalanes. Alhora és un orgull personal poder formar part d'una institució amb una llarga història i de la qual han format part il·lustres iuspublicistes".

 

Expert en administració digital i transparència

Cerrillo és catedràtic de Dret Administratiu a la UOC, doctor en Dret i llicenciat en Ciència Política i de l'Administració. Ha estat director dels Estudis de Dret i Ciència Política i actualment és el Síndic de Greuges de la UOC.

A més, és coinvestigador principal del projecte "Retos jurídicos del uso de datos masivos para el fomento de la innovación y la buena administración a través de la inteligencia artificial", del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad.

Ha investigat i publicat articles i monografies sobre l'administració digital, la transparència pública i la difusió i la reutilització d'informació pública a través d'internet, l'ús de la intel·ligència artificial a les administracions públiques, la governança pública i la integritat pública i la prevenció de la corrupció en la contractació pública.

 

Òrgan consultiu del Govern

La Comissió Jurídica Assessora és l'alt òrgan consultiu del Govern de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d'un òrgan previst a l'Estatut d'autonomia de 2006, creat el 1932 i restablert el 1979, que exerceix les seves funcions amb autonomia orgànica i funcional, en garantia de la seva objectivitat i independència. Es relaciona amb el Govern mitjançant el Departament de la Presidència.

La Comissió vetlla per la legalitat de l'actuació de les diverses administracions catalanes. En algunes matèries l'Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya estan obligats a demanar-li el parer abans de prendre la decisió corresponent.

La Comissió també pot adreçar al Govern propostes i suggeriments que consideri convenients amb relació a l'ordenament jurídic català.

El Govern també ha nomenat Albert Lamarca com a president de la Comissió Jurídica Assessora; i Esther Arroyo i Judith Gifreu, com a membres.