Open Evidence participa en un projecte de recerca liderat per Pfizer i la Universitat d'Oslo per aconseguir un ús segur dels medicaments

  La UOC participa en un projecte de recerca liderat per Pfizer i la Universitat d'Oslo per aconseguir un ús segur dels medicaments

Adam Niescioruk / Unsplash

19/11/2020
Redacció
La iniciativa té com a objectiu oferir informació als ciutadans europeus per a una gestió activa de la seva salut personal i una millor adherència als tractaments

Open Evidence, spin-off de la UOC, és una de les 40 organitzacions que contribueix a aquest projecte internacional

El 16 de novembre de 2020, la Iniciativa de Medicaments Innovadors (IMI) va posar en marxa un projecte de recerca mundial de cinc anys de durada, Gravitate-Health, l'objectiu del qual és millorar l'accés i la comprensió de la informació relacionada amb la salut, per aconseguir un ús segur dels medicaments, la minimització del risc i una qualitat de vida més bona.

Quaranta socis líders de la societat civil, del món acadèmic i de la indústria de quinze països han unit forces per desenvolupar noves eines d'informació sanitària centrades en el pacient, que oferiran als ciutadans accés a informació fiable i rellevant sobre medicaments. En aquest sentit, el projecte parteix de la premissa següent: «El compromís dels pacients amb la seva salut es basa en informació processable, comprensible, rellevant, fiable i basada en proves científiques, que satisfaci les seves necessitats específiques, el seu context de salut i el seu nivell d'alfabetització». Aquesta associació estratègica entre l'àmbit públic i el privat està liderada per la Universitat d'Oslo (coordinadora dels socis públics) i Pfizer (líder per part de la indústria).

L'ús segur dels medicaments i l'adherència al tractament representen un repte per a la salut pública, àmbit en el qual la capacitat de comprensió i la confiança tenen un paper important per accedir a la informació. L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) estima que, cada any, a Europa, es produeixen unes 200.000 morts prematures relacionades amb la mala adherència als medicaments, la qual cosa pot costar fins a 125 bilions d'euros anuals en hospitalització evitable, atenció d'urgències i visites ambulatòries d'adults.1 Els estudis empírics sobre els fluxos d'informació en l'atenció sanitària mostren una manca d'interoperabilitat i cadenes d'activitat trencades que compliquen l'intercanvi d'informació. La informació sobre medicaments pot ser fragmentada, no estar disponible o no utilitzar-se, la qual cosa es deriva en riscos dels quals l'usuari pot no ser-ne conscient; per exemple, el risc d'errors en l'ús pot provocar esdeveniments adversos, discapacitat i fins i tot mort.

La informació sobre medicaments està subjecta a procediments estrictes de regulació i validació científica; té un paper fonamental en l'assistència als professionals sanitaris a l'hora de prescriure i dispensar medicaments, i informa els pacients i els consumidors per fer-ne un ús segur. Actualment, els pacients reben en general aquesta informació en forma d'un prospecte en paper que se subministra amb cada medicament. Això presenta una sèrie de reptes pràctics per a l'accés i la comprensió: el contingut dels prospectes pot ser difícil d'entendre o irrellevant per a les necessitats de molts pacients, es presenta típicament en mides de font petites i pot no reflectir la informació més actualitzada a causa dels llargs terminis de producció per condicionar el producte. És probable que aquests problemes s'agreugin a causa de l'envelliment, la multimorbiditat i les malalties cròniques, ja que els pacients han de consultar prospectes de diferents medicaments.

Per donar suport a la transformació digital de l'assistència sanitària a tota la Unió Europea, és fonamental posar a disposició dels pacients i els professionals sanitaris la informació digitalitzada de medicaments aprovats per reguladors d'una font autoritzada de confiança, la qual cosa, al seu torn, oferirà beneficis importants per a la salut pública. Això proporciona noves oportunitats per tractar les deficiències actuals de la informació que rep el pacient en permetre la facilitat d'accés a continguts de confiança, velocitat d'actualització, formats accessibles, capacitat de personalitzar millor el contingut a les necessitats de l'individu i també de vincular-se amb altres sistemes d'informació de salut, com ara els registres electrònics de salut.

Per avançar i abordar els desafiaments actuals, Gravitate-Health desenvoluparà i provarà una solució d'informació sanitària integrada, digital i centrada en l'usuari que té l'objectiu de demostrar millores tangibles en la disponibilitat i la comprensió de la informació de salut d'un conjunt de fonts de confiança, començant per la informació de medicaments aprovada pel regulador i el Resum internacional del pacient del registre electrònic de salut (EHR-IPS, per la sigla en anglès). Els resultats principals seran una plataforma digital de codi obert que donarà suport funcionalment a G-Lens i un llibre blanc amb recomanacions sobre estratègies realistes per enfortir l'accés, la comprensió i l'ús futur de serveis digitals, com la informació de productes electrònics (ePI, per la sigla en anglès), que es convertirà en una eina per minimitzar riscos.

Mitjançant el desenvolupament d'eines electròniques per a la millora de l'accés dels pacients i els professionals sanitaris a la informació sobre medicaments, Gravitate-Health alinea els seus objectius amb les recomanacions pertinents de la Comissió Europea [COM (2017) 135 final] i el pla d'acció posterior de l'Agència Europea de Medicaments per millorar la informació de productes per a la UE (EMA/680.018/2017).

El projecte vol demostrar que aquesta millora es tradueix en uns nivells més alts d'adherència al tractament, un ús més segur dels medicaments (farmacovigilància) i millors resultats de salut i qualitat de vida, com també en el desenvolupament de perspectives noves i més profundes sobre com es pot optimitzar l'ús de la informació sanitària disponible per actuar com una mesura eficaç per minimitzar el risc. La veu del pacient i el tracte humà són el nucli de Gravitate-Health. L'àmplia participació dels pacients i les parts interessades dona suport al treball planificat i impulsarà el desenvolupament tecnològic al llarg de la vida del projecte.

«La nostra missió és preparar i enfortir els pacients amb informació i eines de salut digital que els facin sentir segurs, actius i receptius, a més de fomentar específicament l'ús segur de medicaments per obtenir millors resultats de salut i qualitat de vida», ha assenyalat Anne Moen, coordinadora de Gravitate-Health i professora de l'Institut per a la Salut i la Societat de la Universitat d'Oslo.

La Dra. Giovanna Ferrari, de Pfizer, líder del sector farmacèutic en el projecte Gravitate-Health, afegeix: «Aquesta col·laboració entre la societat acadèmica, la indústria i les associacions de parts interessades promet resultats sòlids i únics, i una oportunitat molt interessant per oferir nous enfocaments demostrats d'informació digital i un gran benefici per als pacients».

 

Amb el suport d'una subvenció d'IMI JU2

El projecte ha rebut finançament de la Iniciativa de Medicaments Innovadors (IMI JU2), en virtut de l'acord de subvenció núm. 945334. Aquesta acció col·laborativa rep el suport del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea i de la Federació Europea d'Indústries i Associacions Farmacèutiques (EFPIA). El pressupost total és de 18,5 milions d'euros, amb una durada de 60 mesos.

 

Dades del projecte

· Nom del projecte: Gravitate-Health

· Data d'inici: 1 de novembre de 2020

· Durada: 60 mesos

· Pressupost: 18,5 milions d'euros

· Coordinació: Universitat d'Oslo, Prof. Anne Moen

· Líder del projecte: Pfizer Ltd, Dra. Giovanna Ferrari

Per a més informació: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/health_glance_eur-2018-en.pdf

 

Col·laboradors

Noruega
Universitat d'Oslo (coordinador)
Centre Noruec per a la Recerca en Salut Digital
Hospital Universitari d'Akersus
Norsk e-Helse AS 
Agència Noruega del Medicament
Regne Unit
Pfizer Limited (líder del projecte)
Eli Lilly and Company Limited
MDSOL Europe Ltd
Datapharm Limited
Suècia
Institut Karolinska
FrisQ Holding AB
AstraZenica AB
Dinamarca
Universitat de Copenhaguen
Trifork Public A/S 
Bèlgica
HL7 Europe
Fòrum Europeu de Pacients
Institut Europeu d'Innovació a través de Dades de Salut
The Synergist
UCB Biopharma SRL
Itàlia
Datawizard SRL 
Universitat Catòlica del Sagrat Cor
Espanya
Universitat Politècnica de Madrid
Open Evidence
Servei Madrileny de Salut 
Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris
Alemanya
empírica - Gesellschaft für Kommunikations-und Technologieforschung mbH
HIMSS Europe GmBH
Bayer Aktiengesellschaft
Grünenthal GmBH
Irlanda
Trinity College de Dublín
Aliança Europea de la Salut Connectada
Mylan IRE Healthcare Limited
Països Baixos
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Grècia
MINDVIEW, empresa de consultoria i recerca
Portugal
Serveis Compartits del Ministeri de Salut, I. P. E
Estònia
Guardtime OÜ
Suïssa
Novartis Pharma AG
F. Hoffmann - La Roche AG
EUA
Àrea d'Informàtica Clínica del Beth Israel Deaconess Medical Center

 

Sobre la IMI

La Iniciativa de Medicaments Innovadors (IMI) és la principal iniciativa de col·laboració publicoprivada d'Europa, l'objectiu de la qual és millorar la salut accelerant l'accés i el desenvolupament de medicaments innovadors, en particular en àmbits amb necessitats mèdiques no cobertes. La IMI facilita la col·laboració entre els principals organismes que participen en la recerca sanitària, incloent-hi universitats, la indústria farmacèutica i altres indústries, les petites i mitjanes empreses (pimes), les organitzacions de pacients i els organismes reguladors del medicament. Es tracta d'una col·laboració entre la Unió Europea, representada per la Comissió Europea, i la indústria farmacèutica europea, representada per la Federació Europea d'Indústries i Associacions Farmacèutiques (EFPIA). Per a més informació: www.imi.europa.eu

Sobre UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció de les TIC amb l'activitat humana, amb un focus específic en l'aprenentatge en línia i la salut digital. Els més de 400 investigadors i 50 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

Els objectius de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC. Més informació: research.uoc.edu#25anysUOC 

 

AVÍS LEGAL: Aquest comunicat de premsa només reflecteix l'opinió dels seus autors, i ni la IMI ni la Unió Europea o EFPIA són responsables de l'ús que es pugui fer d'aquesta informació.