L'eHealth Center de la UOC participa en la redacció d'un informe que identifica 106 preceptes que milloren el sistema sanitari espanyol

  fonendoscopi

Pixabay / pexels.com

20/11/2020
Imma Alberch
«106 medidas que mejoran el sector de la salud en España tras la pandemia de Covid-19» és el títol del document, en el qual han participat més de cinquanta experts en salut

Fa poc, la Fundació Economia i Salut ha presentat l'informe «106 medidas que mejoran el sector de la salud en España tras la pandemia de Covid-19», en què han participat investigadors de l'eHealth Center de la UOC. L'informe es basa en les aportacions del comitè científic de la fundació, un equip interdisciplinari de més de cinquanta experts en salut, que es va presentar el passat 12 de novembre a la sala d'actes de la Facultat d'Educació de la UNED.

Ignacio del Arco, tècnic de recerca de l'eHealth Center i expert en disseny i innovació de solucions per a la salut, que ja va participar en l'edició del 2017 («100 medidas que mejoran el sector de la salud») com a coordinador de l'àrea de promoció de la salut, prevenció de la malaltia i empoderament del pacient, subratlla la «importància d'aquesta nova edició, que actualitza els continguts per incorporar una nova visió després de la irrupció de la pandèmia de la COVID-19».

L'informe s'articula sobre les àrees següents: mesures assistencials; atenció primària i integració assistencial; gestió de la informació i noves tecnologies; promoció de la salut, prevenció de la malaltia i empoderament del pacient; atenció i coordinació social i sanitària; mesures organitzatives i atenció al domicili; avaluació i benchmarking; seguretat del pacient i salut del professional sanitari; capital humà i incentivació professional; compres i gestió, i bon govern i transparència.

 

Promoció de la salut, prevenció de la malaltia i empoderament del pacient

Una de les àrees en les quals ha participat l'equip d'experts de l'eHealth Center és la de promoció de la salut, prevenció de la malaltia i empoderament del pacient. La incorporació d'una perspectiva biopsicosocial en les intervencions clíniques és una mesura necessària. «Encara que ja fa anys que l'Organització Mundial de la Salut va deixar clar que el concepte de salut anava més enllà de l'absència de malaltia, els protocols mèdics ho obvien i obliden recomanacions sobre aspectes afectius, socials i psicològics que van vinculats a la malaltia», exposa Eulàlia Hernández, investigadora en alfabetització per a la salut i professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. Així mateix, «les mesures que hem proposat emfatitzen la promoció de la salut, sovint deixada en segon terme per atendre la urgència del tractament o la prevenció de malalties concretes», afegeix.

Al seu torn, l'expert en disseny del comportament (behavioral design) i també professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació Manuel Armayones subratlla la necessitat d'incloure experts i expertes en ciències socials en equips multidisciplinaris que prenguin decisions en l'àmbit sanitari. «La perspectiva que aporta el disseny del comportament és clau en qualsevol intervenció que tingui com a objectiu el canvi de comportament de les persones», exposa Armayones.

Tothom coincideix en la necessitat d'incidir en l'alfabetització en i per a la salut de les persones, que és un dels temes que es treballa a l'eHealth Center. «Afortunadament, això sovint significa millorar accions que ja es fan i impulsar o redefinir recursos ja disponibles pensant en les persones, centrats en elles i en el que realment necessiten, posant l'accent en el fet que la informació sigui accessible, comprensible i aplicable fàcilment», conclou Hernández.

 

Bon govern i transparència

El director de l'eHealth Center, Albert Barberà, ha participat en l'àrea de bon govern i transparència. Barberà indica que amb la crisi de la COVID-19 s'ha reforçat encara més la necessitat de «l'autonomia de gestió, la transparència en les dades i la seva apolitització, així com la capacitat de rendir comptes a la societat, compartint les incerteses lligades a una nova situació com és la pandèmia actual. Tot això és fonamental per tenir capacitat de resposta».

Segons Barberà, la construcció d'un nou sistema de salut i d'atenció primària s'ha de fer pensant a llarg termini. «La pandèmia ens obliga a aprendre i millorar, però hem d'evitar repensar el sistema sanitari només en clau post-COVID-19 i treballar per consolidar un sistema de salut resilient, àgil i adaptable. Per aconseguir-ho necessitem un bon govern, que ens doni capacitat de canvi i resposta, i transparència, que ens ajudi a fer partícips els ciutadans de la situació i corresponsabilitzar-los de les decisions que es prenguin.»

 

Portal de transparència en salut pública

El document acaba amb la mesura 106, que aposta per la creació del portal de transparència en salut pública, un portal d'informació sobre mesures de prevenció, dades epidemiològiques, protocols i resultats en salut.

«Esperem que aquestes mesures vagin calant i siguin d'utilitat en la redefinició tan necessària del nostre model d'atenció sanitària, i que puguin servir com a guia d'orientació pràctica per millorar el sistema de salut, cosa que contribueixi a enfortir els fonaments de la societat del benestar», conclou Del Arco.

L'informe està disponible a l'enllaç següent.

Per a més informació.

#expertsUOC

Foto de la professora Eulàlia Hernández Encuentra

Eulàlia Hernández Encuentra

Expert/a en: TIC i salut, ús personal i professional d'internet per a la salut, promoció de la salut mitjançant les TIC, psicologia del desenvolupament al llarg del cicle vital (com som les persones en diferents moments de la vida).

Àmbit de coneixement: Psicologia del desenvolupament.

Veure fitxa
Foto del professor Manuel Armayones Ruiz

Manuel Armayones Ruiz

Professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació
Investigador de l'eHealth Center

Expert/a en: Salut electrònica (e-salut), internet i salut, e-pacients, salut en el futur, efecte psicològic de les TIC, xarxes socials de pacients, addicció, internet i noves tecnologies, psicologia i robòtica, malalties rares i internet, estratègies d'intervenció psicològica en línia i malalties rares i TIC.

Àmbit de coneixement: eHealth, eSalut, salut i xarxa.

Veure fitxa
Albert Barberà

Albert Barberà

Director de l'eHealth Center de la UOC

Expert/a en:

Àmbit de coneixement: eHealth, eSalut, salut i xarxa.

Ignacio del Arco

Tècnic de l'eHealth Center

Expert/a en:

Àmbit de coneixement: eHealth, eSalut, salut i xarxa.