L'AQU certifica la implantació del sistema de garantia interna de la qualitat de la UOC

  La UOC supera el procés de certificació de la implantació del seu sistema de garantia interna de la qualitat de l'AQU

Foto: UOC

09/06/2021
Anna Torres Garrote
La institució ha superat el procés de certificació de la implantació del seu sistema de garantia interna de la qualitat

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya, ha certificat la implantació del sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Aquesta universitat, que imparteix tots els estudis en línia, es caracteritza per tenir un SGIQ únic per a la institució, que inclou totes les titulacions oficials de grau i màster que s'hi imparteixen.

La certificació del SGIQ assegura que el sistema està implantat i desplegat en el centre —en aquest cas, a tota la universitat— i que és adequat per a l'assegurament de la qualitat de les titulacions que s'hi imparteixen. La certificació del SGIQ és el pas previ necessari per poder optar a l'acreditació institucional, que permet l'acreditació de tots els títols universitaris oficials de grau i màster que s'hi imparteixen per un període de cinc anys renovable.

«Hem assolit una fita importantíssima des del punt de vista de la qualitat de la nostra universitat», explica el vicerector de Docència i Aprenentatge de la UOC, Carles Sigalés. «És el fruit d'un treball intens i col·lectiu, en què s'han implicat tots els estudis, tot el professorat i les àrees de gestió que donen suport a l'activitat docent, amb el lideratge de l'Àrea de Planificació i Qualitat», afegeix.

Per al vicerector Sigalés, «l'AQU ens reconeix la capacitat per exercir nosaltres mateixos aquesta funció de verificació, de seguiment i d'avaluació de les titulacions i, per tant, d'acreditació de les nostres pròpies titulacions.» Aquesta capacitat d'autoavaluació es tradueix en «menys dependència de les avaluacions externes», però, com constata Sigalés, «també vol dir que hem de ser molt més responsables amb les nostres pròpies avaluacions.»

Els informes relatius a la UOC es poden consultar al portal EUC Informes.

 

Sobre l'AQU

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya, és l'instrument principal per a la promoció i l'avaluació de la qualitat en el sistema universitari català. AQU Catalunya té com a objectiu l'avaluació, l'acreditació i la certificació de la qualitat en l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament superior de Catalunya (ensenyaments, professorat, centres i serveis).

Enllaços relacionats