Espanya, entre els països europeus amb més joves d'entre 18 i 25 anys fumadors de tabac de pipa d'aigua

  tabac

El 55 % dels enquestats que fumen tabac de pipa d'aigua (xixa, narguil, etc.), d'entre 18 i 25 anys, consumeixen aquest producte diàriament o un cop per setmana. (Foto: Martin Büdenbender / Pixabay)

Un estudi, liderat per la spin-off de la UOC Open Evidence, analitza els comportaments i les percepcions dels consumidors de productes de tabac a Europa

El 55 % dels enquestats que fumen tabac de pipa d'aigua (xixa, narguil, etc.), d'entre 18 i 25 anys, consumeixen aquest producte diàriament o un cop per setmana

El 90 % dels fumadors de cigarrets electrònics també consumeixen cigarrets convencionals

Les xarxes socials esdevenen un canal per a la promoció encoberta i indirecta de productes de tabac emergents

Un estudi, liderat per la spin-off Open Evidence, de la UOC, ha analitzat les preferències i les percepcions dels consumidors de nou països de la UE i del Regne Unit sobre cinc productes de tabac: cigarrets convencionals, cigarrets prims, cigarrets petits (purets, cigarrets petits marrons), cigarrets electrònics i productes de tabac per escalfament (HTP, sigles en anglès). Entre els resultats principals, la recerca revela que, entre els enquestats, Espanya és un dels països europeus amb més joves, d'entre 18 i 25 anys, fumadors de pipa d'aigua (anomenada també sisha, narghile, etc.). Confirma, a més, la dualitat del consum en certs productes: el 90 % dels fumadors de cigarrets electrònics també consumeixen cigarrets convencionals. I adverteix com les xarxes socials s'estan convertint en un canal per promocionar, de manera encoberta o indirecta, productes de tabac prohibits per la directiva europea de productes de tabac (TPD, sigles en anglès) en diversos països.

La recerca, en què també han participat investigadors de la London School of Economics (LSE), de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) i de l'empresa BDI Research, té com a objectiu aportar informació a la Unió Europea per ajudar a identificar tendències en el mercat i, d'aquesta manera, poder actualitzar possibles polítiques de control de consum del tabac, amb l'objectiu últim de protegir la salut pública. “L'estudi pretén recollir evidències sobre les noves tendències en el mercat del tabac i els nous productes emergents, dels quals encara no hi ha gaire informació”, explica l'investigador i professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació la UOC i soci fundador d'Open Evidence Francisco Lupiáñez, qui ha liderat el projecte.

L'estudi, a banda de fer una revisió sistemàtica de la literatura i l'anàlisi de les dades existents, ha fet una enquesta en línia a 12.000 persones. Per garantir la cobertura geogràfica, s'han enquestat els Estats membres d'Espanya, Bulgària, França, Alemanya, Grècia, Itàlia, Letònia, Polònia i Eslovàquia, i també el Regne Unit. De cada país s'han obtingut dues mostres. La primera mostra ha comptat amb 600 fumadors i persones que havien deixat de fumar en els 12 darrers mesos, de 26 anys o més. I la segona ha constat de 600 persones d'entre 18 i 25 anys. A més, ha fet discussions de focus groups en cinc Estats membres (Espanya, Alemanya, França, Bulgària i Grècia) per recollir coneixements qualitatius sobre les tendències actuals.

 

Conclusions principals

Entre les conclusions principals de l'estudi hi ha les següents:

- Els cigarrets prims són una mica més utilitzats per les dones (el 58 % dels consumidors d'entre 18 i 25 anys), mentre que els cigarrets petits són consumits principalment per homes (per exemple, el 70 % dels consumidors de 18 a 25 anys ho són). Pel que fa al consum del tabac de pipa d'aigua, un 62 % dels usuaris són homes. En termes de gènere, el consum de la resta de productes analitzats és relativament igual.

- Pel que fa a la percepció sobre els diversos productes, els participants dels focus groups −sobretot dels Estats membres de l'est− vinculen els cigarrets prims a la feminitat i als entorns de negoci, i en canvi associen a la masculinitat els cigarrets petits.

- Els motius principals per començar a consumir productes de tabac són els següents: per diversió, perquè se senten estressats i pensen que fumar els pot ajudar a relaxar-se, com una via de sociabilització i per estar a la moda. Un dels motius pels quals els usuaris es decanten per certs productes és perquè perceben que hi ha un risc menor per a la salut, tot i que no hi ha evidències al respecte. Per exemple, alguns consumidors de cigarrets prims de vegades han necessitat consumir més cigarrets d'aquest tipus per sentir-se tan saciats com se sentirien amb cigarrets convencionals.

- Els productes de tabac per escalfament i els cigarrets electrònics són percebuts com una experiència de consum més fredamoderns i tecnològics, i sense la sensació de satisfacció que aporten els cigarrets convencionals. Els cigarrets prims i els cigarrets petits es perceben generalment com a antics (en el sentit d’autèntics, orientats al gènere, etc.). El tabac de pipa d'aigua se sol dissociar d'altres productes de tabac i productes relacionats, ja que es fa servir en locals especials i dins d'un grup.

- Els fumadors de cigarrets electrònics principalment són consumidors duals. Més de 7 de cada 10 joves entre 18 i 25 anys i 8 de cada 10 persones de 26 anys o més que consumeixen cigarrets electrònics són fumadors duals: també fumen altres productes de tabac, principalment, cigarrets convencionals. 1 de cada 4 joves d'entre 18 i 25 anys i 3 de cada 10 de 26 anys o més en el passat havien estat usuaris exclusius de cigarrets electrònics i actualment consumeixen altres productes de tabac: el 90 % dels enquestats en combinen el consum amb els cigarrets convencionals. “Aquestes dades suggereixen que l'ús del cigarret electrònic no té un impacte en la reducció del consum del tabac convencional”, apunta l'investigador i professor de la UOC.

- Els fumadors de productes de tabac per escalfament (HTP) consumeixen entre 1 i 10 sticks diaris. Començar a consumir aquest producte per primera vegada està motivat per la diversió que els suggereix o pel fet de voler deixar o reduir el tabac convencional. Aproximadament, el 85 % de fumadors d'HTP són fumadors duals. Aproximadament el 75 % dels enquestats està d'acord que els HTP s'haurien de regular com els cigarrets convencionals i que hi hauria d'haver moltes més restriccions d'ús als llocs de treball, al transport públic i al sector de l'hostaleria.

- Pel que fa a la percepció sobre el risc de fumar cadascun dels productes que hi ha en el mercat, els cigarrets convencionals es perceben com els més nocius. Els joves de 18 a 25 anys consideren els HTP un 35 % menys nocius que els cigarrets convencionals i un 46 % menys perjudicials per a les persones de l'entorn no fumadores. Les persones de 26 anys o més consideren aquests productes un 46 % menys nocius per als fumadors i un 58 % menys nocius per als no fumadors.

 

Un 20 % dels fumadors de tabac de pipa d'aigua, d'entre 18 i 25 anys, consumeixen aquest producte diàriament

Amb la revisió que s'ha fet de la literatura científica, l'estudi posa en relleu com la majoria de les investigacions prèvies han demostrat que els joves, sobretot els homes (el 62 % dels enquestats), se senten atrets particularment pel tabac de pipa d'aigua (sishanarghile, etc.) per l'oferta de sabors que té. Aquests estudis assenyalen com els usuaris d'aquest producte estan exposats a molts dels compostos i els subproductes tòxics als quals també estan exposats els usuaris de cigarrets convencionals.

L'enquesta en línia que s'ha fet ha identificat un alt consum de tabac de pipa d'aigua en el grup d'edat de 18 a 25 anys. Més de la meitat dels enquestats que consumeix aquest producte (53 %) l'han consumit almenys una vegada o dues. Espanya, juntament amb Bulgària i Grècia, és un dels països estudiats que mostra una taxa de consum particularment elevada. Una cinquena part (19 %) dels espanyols enquestats, del grup d'edat de 18 a 25 anys, en són consumidors.

En aquest grup d'edat, una cinquena part dels usuaris actuals (20 %) han informat d'un ús diari del producte, i un 35 % de fer-lo servir setmanalment. Tot i que hi ha menys usuaris en el grup d'edat de 26 anys o més, aquells que fumen sembla que ho fan amb més freqüència: una quarta part (25 %) consumeix tabac de pipa d'aigua diàriament i gairebé dues cinquenes parts (37 %) setmanalment.

El 33 % dels fumadors diaris enquestats, de 18 a 25 anys, hi dediquen entre 5 i 15 minuts al dia; el 27 %, entre 16 i 30 minuts; el 22 %, entre 31 i 60 minuts; el 8 %, entre 61 i 90 minuts, i el 9 %, més de 90 minuts.

A més, l'estudi mostra com el tabac de pipa d'aigua se sol dissociar d'altres productes de tabac i productes relacionats, ja que es fa servir en locals especials i dins d'un grup. “Això preocupa, ja que pot limitar l'exposició dels usuaris als avisos de salut que, per exemple, sí que es troben en els paquets de cigarrets convencionals”, explica Lupiáñez.

 

Les xarxes socials, un canal per a la promoció encoberta o indirecta

Els productes emergents, com els HTP, representen un repte per aplicar prohibicions i restriccions a la publicitat, la promoció o el patrocini. Segons l'estudi, aquests dispositius es comercialitzen en diferents Estats membres i projecten una imatge de producte més saludable que d'altres i de normalització de l'ús dels productes de tabac. “Els reptes sorgeixen, particularment, de l'ús creixent d'internet i les xarxes socials per a publicitat indirecta o encoberta. Sembla que la indústria augmenta l'ús d'aquests canals per aprofitar llacunes legals i eludir prohibicions”, remarca el cofundador d'Open Evidence.

A les xarxes socials hi ha contingut generat pels mateixos consumidors que pot influir en l'opinió i la percepció pública, fet que comporta un risc de tornar a normalitzar el fet de fumar en públic. La majoria dels enquestats van expressar preocupació per la influència de les pràctiques de màrqueting i els dissenys que tenen els HTP per atreure la joventut. “En estudis que s'han fet prèviament, s'ha demostrat que estandarditzar el disseny d'aquests productes en redueix l'atractiu per als adolescents”, explica l'expert de la UOC.

La recerca actual conclou que cap dels productes de tabac estudiats estan lliures de riscos per a la salut. Les recerques no proporcionen indicis que els cigarrets prims, els cigarrets petits, el tabac de pipa d'aigua i els HTP s'hagin de considerar menys perjudicials que els cigarrets convencionals. Per a Lupiáñez, això és preocupant, perquè els usuaris d'aquests productes consideren que són “més segurs” que els convencionals.

 

Aquesta recerca de la UOC afavoreix l’objectiu de desenvolupament sostenible (ODS3, Salut i benestar.

 

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital. Els més de 500 investigadors i 51 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

Els objectius de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC. Més informació: research.uoc.edu. #25anysUOC

#expertsUOC

Francisco Lupiáñez

Investigador i professor de la UOC i cofundador d'Open Evidence

Expert/a en:

Àmbit de coneixement: