La impulsivitat afavoreix el comportament de risc en el lloc de treball

  impulsivitat risc laboral

L'estudi s'ha dut a terme a través d'enquestes a treballadors de la construcció (Foto: Umit Yildirin, Unsplash)

13/01/2022
Redacció

La personalitat i la impulsivitat influeixen en la salut laboral dels treballadors. Així ho conclou una recerca per experts de la URV i la UOC realitzada amb treballadors del sector de la construcció

Les persones amb més capacitat per comprendre les emocions tenen més predisposició a fer servir les proteccions en el lloc de treball, menys probabilitat de tenir comportaments que els impliquin riscos i menys incidència de càrrega de treball física. En canvi, la impulsivitat es relaciona amb el comportament de risc en el lloc de treball, sigui en forma de conducta de risc o bé negligència en l'ús de proteccions o de càrrega física en el treball, que seria, per exemple, i en el cas de la construcció, agafar més pes del que caldria o fer esforços que es podrien repartir entre diverses persones.

Aquestes són les conclusions principals de la recerca liderada per Sonia González-Recio, investigadora de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciència de l’Educació i els Estudis d’Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), amb investigadores i investigadors del Departament de Psicologia i del Departament de Gestió d'Empreses de la URV, també vinculats a la UOC. Han estudiat una mostra de 256 treballadors del sector de la construcció i petits empresaris i autònoms de l'Estat espanyol a través d'enquestes personals amb l'objectiu de conèixer la relació entre la intel·ligència emocional, la personalitat i la impulsivitat, d'una banda, i la seguretat laboral, de l'altra, tenint en compte que un dels dos grans grups de causes dels accidents laborals està relacionat amb la persona i el seu comportament. L'altre gran grup són les mateixes condicions del lloc de treball.

El comportament insegur d'un treballador forma part del comportament organitzatiu, que està estretament lligat a la productivitat, la qualitat i la seguretat en l'organització, i el seu valor en la cultura de l'organització. La psicologia ha desenvolupat diversos models explicatius d'accidents laborals basats en el factor humà, un dels quals és el de Meliá i Becerril, que pretén mostrar comportaments no saludables com a font o resultat de la seguretat i el risc en la construcció. Aquest estudi, però, i a diferència dels que hi havia fins ara, ha analitzat aspectes de personalitat propis dels treballadors.

L'any 2019, a l'Estat espanyol hi havia 422.000 empreses del sector de la construcció que donaven feina a 1,3 milions de persones aproximadament. En l'informe anual d'accidents laborals a l'Estat del 2020 s'indica que la construcció és l'activitat amb més incidència d'accidents laborals durant la jornada de treball, i supera, en més del doble, la mitjana dels índexs sectorials.

 

Predictors d'accidents laborals

Els resultats mostren aspectes de personalitat que poden actuar com a predictors d'accidents laborals, fet que té importants implicacions pràctiques que les empreses han de tenir en compte en la gestió estratègica de recursos humans per ajudar els empleats a aconseguir un millor benestar psicosocial. A banda d'aquests factors personals, el clima de seguretat en l'entorn laboral té relació amb una baixa incidència d'accidents laborals, com han demostrat també altres estudis.

L'equip investigador considera que els resultats conviden a reflexionar sobre la importància de definir una cultura de seguretat que impliqui potenciar i optimitzar les condicions organitzatives saludables.

La recerca s'ha publicat a la revista International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. Hi han participat Sonia González-Recio, Maria Boada-Cuerva, María José Serrano-Fernández i Joan Boada-Grau, vinculats a la URV i a la UOC, a més de Jordi Assens-Serra, d'EADA Business School, i Luis Araya-Castillo, de la Universitat Andrés Bello, de Xile.

 

Article de referència:

González-Recio, Sonia; Boada-Cuerva, Maria; Serrano-Fernández, María José; Assens-Serra, Jordi; Araya-Castillo, Luis, i Boada-Grau, Joan. (2021). "Personality and impulsivity as antecedents of occupational health in the construction industry". International Journal of Occupational Safety and Ergonomics: JOSE, 1-8. https://doi.org/10.1080/10803548.2021.1992946

 

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital. Els més de 500 investigadors i investigadores i els 52 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital a través de l'eLearning Innovation Center (eLinC) i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.

Els objectius de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC.

Més informació: research.uoc.edu #25anysUOC

Experts UOC

Sònia González-Recio

Professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació i dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC