La UOC s'adhereix a la primera xarxa que lluita contra les discriminacions LGTBI en l'àmbit universitari

  Stop discriminacions LGTBI a la universitat

La UOC ja desplega, a través de la Unitat d'Igualtat, diverses accions orientades a garantir el respecte envers la diversitat sexual i de gènere. (Foto: Foto: Norbu GYACHUNG / Unsplash)

La Xarxa d'Universitats per la Diversitat va néixer el desembre del 2021 a València i en formen part unes 25 universitats de l'Estat espanyol

La UOC s'ha adherit a la Xarxa d'Universitats per la Diversitat (RUD), la primera xarxa interuniversitària que atén les discriminacions LGTBI a la universitat i hi dona visibilitat. Aquesta adhesió es fa pública aquest 17 de maig, Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, en el qual les universitats que integren la xarxa estatal manifesten la necessitat de reivindicar la importància d'abordar la diversitat en el sistema universitari.

La Xarxa, que es va constituir el 16 de desembre de 2021 a València, treballa per garantir que les universitats siguin espais respectuosos amb la diversitat sexual i de gènere (orientació sexual, diversitat corporal, afectiva, identitat de gènere i expressió de gènere), amb una perspectiva interseccional que també consideri la diversitat per procedència, cultura, creences i aspectes afins. Al voltant d'unes 25 universitats de tot l'Estat espanyol en formen part.

La vicerectora de Globalització i Cooperació i directora de la Unitat d'Igualtat de la UOC, Pastora Martínez, assegura, amb motiu de l'adhesió de la Universitat a la RUD, que "a la UOC

entenem la diferència com a riquesa i aspirem a ser una universitat capaç d'interpel·lar la realitat social en la seva complexitat". És per això que Martínez creu que fixar-se "només en la igualtat entre homes i dones quan aspirem a erradicar les desigualtats de gènere és quedar-nos miops com a universitat". 

 

Els objectius de la RUD

El reglament de la Xarxa estableix com a objectius compartir coneixements, sinergies, bones pràctiques, experiències, activitats, resultats i recursos que promoguin i millorin les actuacions de les universitats en l'àmbit de la diversitat. La RUD també es vol convertir en un canal d'informació, assessorament i suport mutu per a les universitats adherides. 

La voluntat de la plataforma és al mateix temps la de generar polítiques i accions comunes per superar els obstacles que dificulten o impedeixen la igualtat de tracte i d'oportunitats dels membres de la comunitat universitària. Un altre dels objectius serà elaborar informes, estudis, escrits, manifestos, propostes i qualsevol altra documentació semblant, en temes de diversitat.

D'acord amb el reglament, la Xarxa també aspira a exercir com a representació col·lectiva, fomentant el respecte de la diversitat a les universitats a través d'accions d'informació, conscienciació i difusió. Així mateix, la RUD buscarà establir vincles amb entitats públiques i privades, locals, autonòmiques, estatals o internacionals compromeses amb la diversitat i proposar mesures conjuntes de progrés en el seu àmbit de competència. La plataforma també mirarà d'establir vincles amb altres universitats i xarxes per generar estratègies de bones pràctiques globals.

 

Les accions de la UOC en l'àmbit LGTBI

L'adhesió de la UOC a la RUD és una de les accions que en el mateix àmbit impulsa la Unitat d'Igualtat, que està incorporant de manera progressiva l'enfocament de drets LGTBI com a part del treball en igualtat de gènere que es fa a la Universitat. 

Les accions concretes en aquest terreny estan recollides en el Pla d'igualtat 2020-2024. El primer conjunt d'accions s'engloben en el que seria el reconeixement de la diversitat per raó de sexe, gènere o orientació a la Universitat i el respecte envers aquesta diversitat. En aquest sentit, es treballa en un protocol de canvi de nom i de sexe, s'ofereix formació en diversitat LGTBI per a tots els col·lectius i accions de sensibilització.

A banda, la UOC també impulsa accions per erradicar les violències derivades de la discriminació per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual. En aquest àmbit s'hi inclou el protocol contra l'assetjament sexual, que l'any passat es va renovar per incloure, entre altres novetats, les conductes de discriminació per raó de l'orientació sexual o la identitat i expressió de gènere. Addicionalment, la UOC gestiona la seva entrada a la Xarxa de Servei d'Atenció Integral (SAI) de la Generalitat de Catalunya. La Xarxa de Servei d'Atenció Integral LGTBI de Catalunya és un servei integral i de proximitat per a persones que pateixin o hagin patit discriminació o violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, o estiguin en risc de patir-ne.

Enllaços relacionats