Saber de números augmenta la confiança dels emprenedors per obrir un negoci

 

La percepció d'oportunitats, l'avaluació correcta del risc i un context social adequat motiven, també, la creació d'un negoci (Foto: Towfiqu barbhuiya/Unsplash)

17/05/2022
Laura Rodríguez

Una recerca de la UOC ha analitzat els factors que impulsen els individus a fer-se emprenedors


Els resultats evidencien la necessitat de promoure habilitats financeres i numèriques en universitats i entorns educatius


La percepció d'oportunitats, l'avaluació correcta del risc i un context social adequat motiven, també, la creació d'un negoci

Per crear ocupació i millorar la riquesa d'un país és essencial tenir emprenedors que creïn empreses. Una recerca de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha estudiat els factors que motiven els individus a emprendre, i demostra que elements com el coneixement financer i numèric, així com la confiança de cada persona en les seves capacitats, són primordials perquè els individus es llancin a crear el seu propi negoci.

Els resultats, que es van publicar en la revista científica The Journal of Entrepreneurship, posen en relleu la necessitat de millorar, per tant, aquests coneixements per afavorir un entorn emprenedor. "Cal promoure coneixements financers i habilitats numèriques a les universitats i als entorns educatius", diu Elisabet Ruiz, investigadora del grup DIgiBiz de la UOC i autora principal de l'estudi. "Amb tot, també cal treballar l'autoconfiança, ja que aquests són els elements que ajuden a fer que les persones tinguin més ganes de crear negocis", afegeix.

 

Coneixements financers insuficients

L'estudi, que es va basar en una enquesta que es va fer a 322 persones d'una universitat en línia, va revelar que la majoria dels enquestats, però, no disposaven de bons coneixements financers ni numèrics, ni tampoc de capacitat d'avaluar bé els riscos, factors essencials per a un emprenedor. Aquestes dades coincidien amb els estudis mundials que ha dut a terme l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), que destaquen la necessitat de millorar el coneixement en matèries financeres.

Com mostra l'estudi, es tracta d'un aprenentatge fonamental. Tot i que l'autoconfiança (entrepreneurial self-efficacy en anglès) continua essent un element essencial perquè els individus decideixin començar un negoci, la recerca va revelar que les habilitats financeres i numèriques poden suplantar la manca de confiança en un mateix sobre les capacitats d'emprendre. 

Altres factors que l'estudi va identificar com a importants per començar un negoci són la percepció d'oportunitats, un context social en què emprendre es consideri positiu i hi hagi exemples propers que serveixin de model, o l'avaluació correcta del risc. El gènere o el fet d'estar desocupat, però, no van aparèixer com a factors rellevants a l'hora d'emprendre. 

"En un altre estudi posterior sobre la capacitació financera sí que vam trobar diferències entre els homes i les dones", diu Elisabet Ruiz, també professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. "Vam veure que els homes estan més disposats a invertir en formació financera que les dones. També que els homes, en general, solen tenir nivells més elevats d'autoconfiança en aquestes habilitats, la qual cosa podria explicar per què les dones acostumen a emprendre menys o tenen més problemes per accedir als mercats financers", afirma.

 

Diversos tipus de motivacions

Una de les novetats d'aquesta recerca és que, per estudiar els factors que afavoreixen l'emprenedoria, es van tenir en compte tant els aspectes subjectius (percepció personal de la capacitat emprenedora) com els objectius (coneixements financers, habilitats numèriques i capacitat d'avaluació dels riscos). El resultat és que van descobrir que hi havia tres grups diferents d'emprenedors, cadascun amb les seves pròpies característiques, que es diferenciaven per les habilitats que tenien i pels factors que els motivaven a emprendre. 

Els individus que tenien més habilitats financeres i una bona autoconfiança solien tenir motivacions més socials que els que tenien menys coneixements objectius. Els que tenien una bona percepció de les seves habilitats però no puntuaven bé en els seus coneixements financers i numèrics trobaven més motivació en la identificació de les oportunitats en el mercat. Finalment, els que tenien nivells baixos d'habilitats subjectives i de coneixement creaven negocis, sobretot, perquè es trobaven en un context on hi havia models de referència, com ara familiars o amics. 

Al contrari del que postulaven les teories tradicionals, els emprenedors no solament es mouen per qüestions econòmiques, sinó que les seves motivacions són molt variades i inclouen aspectes com la manca d'oportunitats laborals, la insatisfacció amb la feina actual, la cerca d'independència o el desig de cobrir alguna necessitat social.  

 

Aquesta recerca de la UOC afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 4, educació de qualitat, i 8, treball digne i creixement econòmic.

Article relacionat 

Ruiz-Dotras, E, Lladós-Masllorens, J. Entrepreneurial Self-efficacy and Financial and Calculation Skills Can Shape Different Profiles of Venture Intentions. The Journal of Entrepreneurship. 2022;31(1):153-183. DOI: 10.1177/09713557211069319 

 

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital. Els més de 500 investigadors i investigadores i els 51 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital a través de l'eLearning Innovation Center (eLinC) i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.

Els objectius de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC.

Més informació: research.uoc.edu #25anysUOC

Experts UOC

Foto de la professora Elisabet Ruiz Dotras

Elisabet Ruiz Dotras

Expert/a en: Mercats financers, capacitació financera, banca electrònica, ètica i finances, i aprenentatge virtual (e-learning).

Àmbit de coneixement: Economia financera i comptabilitat.

Veure fitxa