Deu preguntes (i les seves respostes) sobre la declaració de la renda d'enguany

 

Entre les novetats per a l'exercici 2022 s'inclouen els cobraments per Bizum i les criptomonedes (Foto: Mathieu Stern / Unsplash)

03/04/2023
Bea González

Entre les novetats per a l'exercici 2022 s'inclouen els cobraments per Bizum i les criptomonedes

Enguany, prop de 22 milions de contribuents estan obligats a presentar la declaració de la renda abans del 30 de juny. Per fer-ho, poden sol·licitar l'esborrany de l'exercici 2022, que estarà disponible a través del web de l'Agència Tributària des de l'11 d'abril, data a partir de la qual es pot presentar la declaració. Però abans convé resoldre els dubtes que ens puguin afectar. Benjamí Anglès Juanpere, professor agregat de Dret financer i tributari dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC i investigador del grupo TAXLABOR, respon les qüestions principals:

1. Quines novetats hi ha enguany respecte a la declaració de la renda?

A més de les de la comunitat autònoma de residència, les principals novetats d'aplicació general són les següents:

 • Per als autònoms que tributen en estimació objectiva, la reducció del rendiment net puja del 5 % al 15 % (i fins al 20 % en activitats realitzades a Llorca i l'illa de La Palma).
 • En els plans de pensions privats, les aportacions individuals amb dret a deducció es redueixen a 1.500 euros, mentre que les aportacions a plans d'empreses amb dret a deducció pugen a 8.500 euros, amb límit del 30 %.
 • En relació amb els rendiments immobiliaris, s'ha restablert l'obligació d'informar sobre la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques.
 • Tindran la consideració de guanys patrimonials algunes ajudes, com la de 200 euros per a persones amb baix nivell d'ingressos, o els 400 euros del bo cultural jove.
 • S'estén l'àmbit d'aplicació de la deducció per maternitat, que també podran aplicar les dones que es trobin en situació de desocupació per un ERTO, períodes d'inactivitat productiva en treballadores fixes discontínues i prestació per cessament d'activitat en autònomes a causa de la suspensió de l'activitat econòmica desenvolupada.

2. Què puc deduir en la declaració?

Hi pot haver deduccions per:

 • Inversió en habitatge habitual, adquirit abans de l'1 de gener de 2013.
 • Lloguer de l'habitatge habitual, amb contracte d'arrendament anterior a l'1 de gener de 2015.
 • Inversió en empreses de nova o recent creació.
 • Obres de rehabilitació energètica d'edificis d'ús predominant residencial que contribueixin a una reducció del consum d'energia primària no renovable o millorin la qualificació energètica de l'habitatge per obtenir una classe energètica A o B.
 • Donatius, donacions i aportacions per a activitats prioritàries de mecenatge.
 • Quotes d'afiliació i aportacions a partits polítics, federacions i sindicats.
 • Quotes a col·legis professionals.
 • Inversions en produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals espanyoles, i producció de determinats espectacles en viu.
 • Rendes obtingudes a Ceuta i Melilla.
 • Residència habitual i efectiva a l'illa de La Palma durant el 2022.

També s'han de consultar les deduccions pròpies de la comunitat autònoma de residència.

3. He de declarar els bízums rebuts al llarg de l'any passat?

Els enviaments ocasionals a familiars o amics per un import anual inferior a 10.000 euros no s'han de declarar. Tanmateix, sí que s'han de declarar els bízums en els casos següents:

 • Quan els enviaments superin els 10.000 euros anuals.
 • Quan siguin ingressos per rendiments, com el pagament de lloguers.
 • Quan siguin els ingressos d'un autònom com a pagament pels seus serveis.

4. N'hi ha prou de confirmar l'esborrany per fer la declaració?

Si no es tenen rendes procedents d'activitats econòmiques, sí que és possible sol·licitar i presentar l'esborrany, tot i que sempre és recomanable comprovar les dades abans i rectificar-les si escau.

5. Si he comprat o venut criptomonedes, com afecta la declaració?

S'ha incorporat una nova casella, la 1626, per declarar la compravenda de criptomonedes. Cal declarar les dates i els valors d'adquisició perquè el programa calculi els guanys o les pèrdues obtingudes durant el 2022.

6. He de declarar les vendes de segona mà a Vinted o Wallapop?

Si de la venda se n'obté un guany, és a dir, si es ven per un preu superior al de compra, llavors sí. Si es tracta de vendes esporàdiques s'han de declarar com un guany patrimonial, però si es realitzen de manera habitual i els guanys superen el salari mínim anual, Hisenda podria entendre que es tracta d'una activitat econòmica subjecta a tributació.

7. Si em vaig quedar a l'atur, he de presentar la declaració de la renda?

Cobrar una prestació de desocupació equival a rebre un salari, de manera que una persona a l'atur pot estar obligada a presentar la declaració de la renda si:

 • Els seus ingressos superen els 22.000 euros amb un sol pagador.
 • Els seus ingressos superen els 14.000 euros quan siguin dos o més pagadors, sempre que la suma del segon o més pagadors sigui per una quantia superior a 1.500 euros.

8. Si tinc dos pagadors, he de fer sempre la declaració de la renda?

Només si la quantitat de rendiments totals del treball és de 14.000 euros, sempre que el segon pagador i els següents (si n'hi ha més) sumin més de 1.500 euros anuals.

9. Si a l'esborrany no apareixen determinades dades, com un habitatge de la meva propietat, cal corregir-ho?

Sí, sempre s'ha de completar l'esborrany amb les dades que faltin i rectificar les que puguin ser incorrectes. Hisenda té quatre anys per revisar les declaracions i, en cas d'error o omissió per part del contribuent, practicarà les corresponents liquidacions complementàries i fins i tot pot imposar sancions.

10. Per a un matrimoni, sempre és preferible fer la declaració conjunta?

En el cas dels matrimonis sol ser preferible fer la declaració conjunta quan un dels dos cònjuges no treballa, de manera que no rep ingressos. En canvi, si tots dos cònjuges tenen ingressos, llavors sol ser preferible fer declaracions individuals. Cal recordar que per Hisenda les parelles de fet no són matrimonis.

La jornada Novetats a la present campanya de renda (IRPF 2022) que tindrà lloc el 18 d'abril organitzada pels Estudis de Dret i Ciències Polítiques de la UOC analitzarà amb més profunditat aquestes novetats. Podeu seguir la jornada via streaming en aquest enllaç.

La jornada Novetats a la present campanya de renda (IRPF 2022) que tindrà lloc el 18 d'abril organitzada pels Estudis de Dret i Ciències Polítiques de la UOC analitzarà amb més profunditat aquestes novetats. Podeu seguir la jornada via streaming en aquest enllaç.

Experts UOC

Foto del professor Benja Anglès Juanpere

Benja Anglès Juanpere

Expert/a en: Ingressos públics, procediments tributaris, inspecció tributària, sancionador tributari, fiscalitat autonòmica i local.

Àmbit de coneixement: Dret financer i tributari.

Veure fitxa