«Contribuir als objectius d'un futur sostenible és una tasca urgent i motivadora per a les universitats d'avui»

Foto: NordForsk / Flickr (CC)
22/12/2017
Virgínia Sánchez
Sijbolt Noorda, president de l'Observatori de la Carta Magna


Teòleg de formació, el Dr. Sijbolt Noorda és expert en ensenyament i aprenentatge en la formació superior, ideals i pràctiques d'internacionalització, i ciència oberta, entre altres camps. Actualment presideix l'Observatori de la Carta Magna, la fundació que vetlla pel compliment dels principis fonamentals recollits en la Carta: la llibertat acadèmica i l'autonomia institucional com a guia per a la bona governança i l'autoconeixement de les universitats en el futur. La UOC, amb la implantació del pla estratègic, vol esdevenir una universitat global amb impacte social, en la línia d'altres universitats internacionals que segueixen els principis que recull la Carta Magna de les Universitats.

Recentment, el Dr. Noorda ha visitat el rector Josep A. Planell, amb motiu de l'adhesió de la UOC a la Carta Magna, que es formalitzarà amb la signatura de la Carta el setembre del 2018. Hem volgut aprofundir amb ell en els principis fonamentals recollits en el document i el paper de les universitats en la nostra societat.

L'any 2018 la Magna Carta complirà trenta anys. Creu que els principis que representa encara són vàlids i necessaris? Què els fa importants per a les universitats? I per a la societat en general?

Tot i que l'entorn (polític) ha canviat a molts llocs, la Carta Magna de 1988 és tan vàlida i urgent avui com ho era aleshores. La missió fonamental de les universitats, tant en educació com en recerca, està en relació amb el futur de les nostres societats i amb una vida sostenible al nostre planeta. Per a acomplir bé aquesta missió, les universitats han de tenir autonomia i respectar els principis d'integritat i equitat. Només així poden constituir un veritable suport per a la societat.

Un dels objectius de la UOC és fer que la institució esdevingui una universitat global que tingui un impacte social. Atès el seu coneixement de les universitats d'arreu del món, podria explicar-nos quines són les tendències de les diferents universitats a l'hora de saber el paper que han de tenir aquestes institucions en la societat? Creu que ha augmentat l'interès de les universitats per reforçar la seva presència social?

A tot el món veig tendències molt diverses. D'una banda, hi ha una clara tendència cap a una responsabilitat social més gran. Objectius com els Objectius de Desenvolupament Sostenible de la ONU inspiren les comunitats d'educació superior i recerca de nombrosos llocs. La innovació social, i el que les universitats poden fer perquè aquesta es produeixi, és una realitat en molts llocs. D'altra banda, veig moviments orientats cap a un control polític més fort, que limita la llibertat de les universitats i que empra una agenda política com a guia de les estratègies acadèmiques. En alguns països hi ha un clar risc que les universitats es vegin com institucions posicionades al costat de les elits socials més que no pas al de la societat en general. En aquest sentit, el principi d'equitat pateix, tant pel que fa a l'accés a la universitat com als programes i els beneficis de la investigació. Al final del dia, és clar que totes i cadascuna de les institucions tenen la responsabilitat de prendre les decisions correctes i decidir què han de fer i què poden fer ateses les problemàtiques del seu propi context social. La meva opinió és que contribuir als objectius d'un futur sostenible tant a escala local com regional, nacional i internacional, és una tasca urgent i motivadora per a les universitats d'avui. Les universitats han de treballar en aquesta direcció amb llibertat, amb un gran sentit de la responsabilitat, respectant els principis d'equitat i integritat.

A més a més del compromís institucional de les universitats amb els principis de la Carta Magna, què més poden fer aquestes institucions per fomentar els seus valors?

Des de l'Observatori de la Carta Magna, el que voldríem és que les universitats reflexionessin seriosament sobre els seus valors, tant en relació amb les declaracions de missió i elecció com, sobretot, en relació amb la pràctica. Quins valors comparteix la comunitat acadèmica? Sobre quina base de valors els educadors i els investigadors elaboren i trien els seus programes? Com s'integren els valors en els currículums i de quina manera els estudiants desenvolupen els valors i les virtuts essencials que els caldran en la seva vida professional? Magna Charta és a punt de presentar una nova eina (anomenada Living Values) que s'ha dissenyat per a ajudar les universitats a fer aquest tipus d'autoreflexió. En aquest moment el projecte es troba en la fase pilot. A la reunió que tindrà lloc a Salamanca (setembre de 2018) amb motiu del vuitè centenari de la seva universitat, espero que podrem presentar-la a la nostra comunitat.

Enllaços relacionats