«La tecnologia digital redueix el cost de l'accés a l'educació, mantenint-ne la qualitat»

  Foto: UOC

Foto: UOC

11/07/2018
Teresa Bau
Vijay Kumar, director d'Aprenentatge Digital de l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT)

 

Vijay Kumar és el director d'Aprenentatge Digital de l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT), una de les universitats més prestigioses del món en ciència i tecnologia. Kumar va participar recentment en el simposi internacional Next Generation Student Success, organitzat per DXTera Institute, German Alliance for Education, Strada Education Network i la UOC, que té com a objectiu millorar l'aprenentatge mitjançant la recollida i l'anàlisi de dades.

 

Quina és la vostra relació amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)?

Fa anys que treballo amb la UOC. Vam començar col·laborant en el marc de l'Open Knowledge Initiative (OKI) del MIT. Des del començament, la UOC ha estat una organització innovadora en l'ús de la tecnologia per a avançar en l'ensenyament.

Com introdueix la innovació en el seu sistema educatiu, el MIT?

Tenim molta sort, ja que disposem d'un equip de professorat molt interessat en la innovació. Fa vint-i-dos anys que hi treballo i sempre s'ha intentat innovar per a millorar l'experiència d'aprenentatge dels nostres estudiants. En els diferents departaments tenim especialistes en aprenentatge digital (digital learning specialists) que promouen la innovació en les diverses àrees. A més, s'han creat les condicions ?econòmiques, d'infraestructura i de compromís del personal? perquè la innovació sigui possible.

Em podeu posar alguns exemples de les innovacions educatives més reeixides?

Tots els estudiants que comencen al MIT han de fer un curs introductori de Física. Una aula amb quatre-cents estudiants no és l'experiència educativa més adient. Ens vam preguntar com podíem millorar aquesta experiència per a educar grans quantitats d'estudiants i que al mateix temps poguessin interactuar en grups petits. Així que el 2005 vam crear el Technology-Enabled Active Learning (TEAL), un format que mescla classes magistrals, simulacions i experiments amb l'ordinador.

Una altra innovació han estat els cursos oberts (MIT OpenCourseWare). Vam decidir publicar els nostres cursos en obert i posar-los a disposició de tothom. Ara, amb les dades que recollim, podem saber com aprenen els estudiants i crear plataformes i experiències més bones.

Quines possibilitats dona l'anàlisi de dades massives a l'ensenyament en línia?

Mitjançant EdX, la plataforma amb cursos oberts de les millors universitats del món, som capaços de recollir i analitzar moltes dades sobre com aprenen els estudiants. D'aquesta manera, podem crear experiències d'aprenentatge adaptades als diferents perfils d'estudiants i donar els rols que més escaiguin als professors. Aquesta és la gran oportunitat.

Creieu que l'ensenyament en línia pot trencar la barrera econòmica de l'accés a l'educació?

Sí, penso que sí. El nombre de persones que té accés a l'educació ha augmentat molt gràcies als cursos en línia. Recordo bé les paraules de John Daniels, el rector de l'Open University: «Accés, cost i qualitat són un triangle indissoluble. Si l'accés és molt gran ?deia? i el cost, baix, la qualitat serà més baixa. Si el cost és elevat i l'accés, reduït, la qualitat serà més alta.» Això és el que passava tradicionalment, però la tecnologia digital facilita l'accés a l'educació i en redueix el cost, mantenint-ne la qualitat. L'ensenyament obert en línia pot ser d'una qualitat excel·lent. Ara bé, també cal tenir en compte que calen bones infraestructures i polítiques adequades. Només així hi pot haver un canvi real.

Com veieu la UOC en aquesta nova era tecnològica?

La UOC té un gran avantatge, i és que ja té el públic de la nova societat tecnològica. Davant dels grans canvis que vivim, també hem de pensar en els valors educatius que volem preservar: l'aprenentatge actiu i pràctic (active learning, hands-on learning) i també els valors inherents als bons mestres, és a dir, l'afecte i la compassió.