• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Personal acadmic
Personal acadmic

Professorat dels Estudis de Cincies de la Informaci i la Comunicaci

La qualitat de l'oferta formativa del portafoli dels Estudis s responsabilitat d'un equip de professorat propi. 

El professorat propi dels Estudis desenvolupa la seva activitat docent, d'innovaci, recerca i direcci acadmica d'acord al seu nivell d'expertesa.

Evoluci del professorat

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Professorat temps complet 25 25 24 24 23
Total professorat  27 27 26 27 26
% Professorat Doctor 81% 96% 96% 100% 100%
% Professorat Doctor Acreditat 86% 73% 76% 81% 77%

 

 

 

Distribuci del professorat per categoria

 
  2013 2014 2015 2016 2017
% Catedrtic 3.7% 3.7%      
% Agregat 63.0% 63.0% 65.4% 66.7% 62%
% Professor 22.2% 22.2% 34.6% 33.3% 38%
% Ajudant 11.1% 11.1%      
 

 

Trams docents

   

  2013 2014 2015 2016 2017
Total Trams Docents 23 26 26 26 33
Total Professorat amb Tram Docent 19 20 20 20 20
% Professorat amb Tram Docent 65.5% 71.4% 76.9% 74.1% 76.9%
* Exclou professorat associat i emrit  

 

Trams de recerca

 
  2013 2014 2015 2016
Total Trams de Recerca 9 13 18 19
Total Professorat Doctor amb Tram de Recerca 9 12 17 17
% Professorat Doctor amb Tram de Recerca 40.9% 46.2% 68.0% 63.0%
% Professorat amb Tram de Recerca 33.3% 44.4% 65.4% 63.0%
* Exclou professorat associat i emrit