• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Personal acadmic
Personal acadmic

Professorat dels Estudis de Cincies de la Salut

La qualitat de l'oferta formativa del portafoli dels Estudis s responsabilitat d'un equip de professorat propi. 

El professorat propi dels Estudis desenvolupa la seva activitat docent, d'innovaci, recerca i direcci acadmica d'acord al seu nivell d'expertesa.

Evoluci del professorat

   
  2013 2014 2015 2016 2017
Professorat temps complet 4 4 9 11 7
Total professorat  8 11 15 20 17
% Professorat Doctor 88% 73% 87% 85% 89%
% Professorat Doctor Acreditat 14% 25% 54% 53% 88%
 

 

Distribuci del professorat per categoria

 
  2013 2014 2015 2016 2017
% Agregat 12.5% 9.1% 40.0% 35.0% 18%
% Professor 37.5% 36.4% 26.7% 20.0% 29%
% Ajudant       5.0%  
% Associat 50.0% 54.5% 33.3% 40.0% 53%
 

 

Trams docents

   

  2013 2014 2015 2016 2017
Total Trams Docents 2 4 7 7 9
Total Professorat amb Tram Docent 1 3 5 5 6
% Professorat amb Tram Docent 25.0% 60.0% 50.0% 41.7% 50.0%
* Exclou professorat associat i emrit

 

Trams de recerca

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Total Trams de Recerca 2 3 7 10 34
Total Professorat Doctor amb Tram de Recerca 1 2 6 6 26
% Professorat Doctor amb Tram de Recerca 14.3% 25.0% 46.2% 35.3% 51.0%
% Professorat amb Tram de Recerca 25.0% 40.0% 60.0% 50.0% 45.6%
* Exclou professorat associat i emrit