• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

3a. edició de l'Observatori de Revistes d'Accés Obert amb Impacte

Accés Obert
02/06/2016 La publicació científica en revistes d'alt impacte és compatible amb la publicació en revistes d'accés obert. La UOC presenta la tercera edició de l'Observatori de Revistes d'Accés Obert amb Impacte.

L'Observatori de Revistes d'Accés Obert amb Impacte és l'instrument de diagnosi i projecció de les revistes científiques d'accés obert accessibles en tot el món, que recull i analitza les dades del Directory of Open Access Journals (DOAJ) en relació amb els dos principals índexs internacionals que avaluen la qualitat de les revistes científiques: el Journal Citation Report (Web of Science) i l'SCImago Journal Rank (Scopus).

Aquest recurs creat per la UOC permet comparar les revistes i avaluar la importància relativa d'una revista dins d'un camp científic determinat, per a ajudar els investigadors i docents a publicar amb més impacte alhora que mantenen el compromís amb les polítiques d'accés obert.

Aquesta tercera edició de l'Observatori, mostra més informació de rellevància de cada revista: a les llistes del Journal Citation Report es mostra el factor d'impacte i el quartil de la revista, és a dir, la freqüència amb què una revista ha estat citada en els dos anys precedents i el posicionament en una escala d'1 a 4, respectivament. I a la llista de l'SCImago Journal Rank s'ha inclòs també l'índex H de cada revista, que quantifica la productivitat científica i l'impacte dels articles d'una revista. D'aquesta forma, per a cada revista s'indica el títol, l'editor, l'ISSN, el factor d'impacte, el quartil, l'índex H, el nombre de documents, les categories, les paraules clau que la descriuen, i el país de publicació.

En aquesta nova edició del document, l'SCImago Journal Rank conté 7,72% de revistes d'accés obert (1.772 revistes científiques), mentre que en el Journal Citation Report, en l'edició de Ciències Socials, el percentatge és de 3,97% revistes d'accés obert (166 revistes), i en l'edició de Ciències és de 6,86% (915 revistes).

D'acord amb les dades que facilita l'Observatori, les revistes en accés obert més ben posicionades sónMolecular Systems BiologyEpigenetics & Chromatin i Statistics Surveys.De les publicades a Espanya, encapçalen el sistema International Journal of Clinical and Health PsychologyRevista de Psicodidáctica iMateriales de Construccion.

Amb aquesta nova edició de l'Observatori, la Biblioteca de la UOC dóna suport als investigadors de la pròpia universitat a l'hora d'identificar el lloc més idoni per a publicar els seus treballs, i obre aquest instrument a tota la comunitat universitària i de recerca mundial per contribuir al moviment d'accés obert.

Creative Commons. Alguns drets reservats
Aquest text està subjecte -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya de Creative Commons. Pots copiar-lo, distribuir-lo i transmetre'l públicament sempre que citis l'autor i Universitat Oberta de Catalunya (UOC), no facis un ús comercial i no en facis obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.