• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Organització de la recerca
Comissions i comitès

Subcomissió de Publicacions Científiques

La Subcomissió de Publicacions Científiques, adscrita a la Comissió de Recerca i Innovació i presidida per la vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca, té per objectiu vetllar per la millora contínua de la qualitat de les revistes acadèmiques de la UOC. La Subcomissió es preocupa d’establir polítiques editorials per a les publicacions periòdiques acadèmiques, tant les que tinguin un enfocament de revista científica, com les que tinguin uns objectius més divulgatius, i d’avaluar propostes de noves capçaleres, a més d’encarregar-se del seguiment anual de resultats obtinguts, planificació i perspectives.

Qui en forma part?
 

La Subcomissió de Publicacions Científiques és formada per un president, un secretari i almenys sis vocals. La composen:

  • Marta Aymerich Martínez, vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca, com a presidenta
  • Mireia Riera Duran, directora de l’Oficina de Suport a la Recerca i Transferència (OSRT), com a secretària
  • Lluís Pastor Pérez, director de l'eLearn Center
  • David Megías Jiménez, director de l'IN3
  • David Masip Rodó, director de l'Escola de Doctorat
  • Lluís Rius Alcaraz, director de l'Àrea de Comunicació
  • Ciro Llueca Fonollosa, director de l'Àrea de Biblioteca i Recursos d'Aprenentatge
  • Alexandre López Borrull, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació