• Compartir
 • Escoltar
 • Imprimir

Organització de la recerca
Comissions i comitès

Comissió de Recerca i Innovació

La Comissió de Recerca i Innovació és un òrgan col·legiat de suport i assessorament al Vicerectorat de Planificació Estratègica i Recerca, responsable d’establir les estratègies i les accions derivades de la política de recerca i innovació de la UOC. Entre els objectius i funcions d’aquesta comissió hi ha:

 • el foment del creixement i consolidació de les línies d’actuació prioritàries en matèria de recerca;
 • la supervisió i informació de la idoneïtat de les propostes de nous projectes d’R+D+I, les sol·licituds d’infraestructura, de beques de formació i de qualsevol altra sol·licitud de finançament a organismes externs;
 • l’elaboració de la memòria anual de recerca i l’ajuda al desenvolupament de les propostes de millora que es derivin de la seva valoració;
 • la garantia de qualitat dels programes formatius dels investigadors novells i la proposta de formació contínua del professorat i el personal investigador;
 • la supervisió de l’ordenació i agrupació de l’activitat de recerca i la promoció de la transferència de coneixement i innovació al teixit socioeconòmic local, estatal i internacional, a més de potenciar l’explotació de resultats de recerca, amb la finalitat d’afavorir l’esperit emprenedor.
Qui en forma part?
 

Els membres de la Comissió de Recerca i Innovació són nomenats pel Vicerectorat de Planificació Estratègica i Recerca. Així, aquesta comissió és formada per:

 • Marta Aymerich Martínez, vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca, com a presidenta.
 • Mireia Riera Duran, directora de l’Oficina de Suport a la Recerca i Transferència (OSRT), com a secretària.
 • Lluís Pastor Pérez, director de l'eLearn Center.
 • David Megías Jiménez, director de l'IN3.
 • David Masip Rodó, director de l'Escola de Doctorat.
 • Daniel Aranda Juárez, Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació.
 • Mikel Barreda Díez, Estudis de Dret i Ciència Política.
 • Àngels Fitó Bertran, directora d'Estudis d'Economia i Empresa.
 • Guillem Garcia Brustenga, eLearn Center.
 • Pilar Garcia Lorda, directora d'Estudis de Ciències de la Salut.
 • Daniel López Gómez, Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació.
 • Ciro Llueca Fonollosa, director de l'Àrea de Biblioteca i Recursos d'Aprenentatge.
 • Carles Prado Fonts, Estudis d'Arts i Humanitats.
 • Clara Riera Quintero, directora de Serveis de Biblioteca per a la Recerca.
 • Daniel Riera Terrén, Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació.