Règims de col·laboració

Un dels objectius de tota universitat és estimular i facilitar la participació d’investigadors en projectes d'R&I i, per tant, facilitar la transferència de coneixement entre les empreses i el món acadèmic. Aquesta participació pot venir a través del que s’anomena activitat d’R&I col·laborativa o activitat d’R&I contractada.

L’activitat d'R&I col·laborativa és aquella a on participen diferents persones/entitats en un mateix projecte, cadascú d’ells amb diferent grau d’implicació i responsabilitats, però amb un únic objectiu i assolint un resultat únic comú. Aquesta activitat pot venir recolzada per polítiques públiques i convocatòries competitives (és el cas, per exemple, del Subprograma de recerca aplicada col·laborativa del Ministerio) o bé pot sorgir per iniciativa privada.

Pel que fa a l’activitat d'R&I contractada és aquella on una empresa/institució contracta a la universitat la realització d’activitats d’R&I, consultoria o de serveis. Per tant doncs, és una altra via de col·laboració de les universitats amb el món empresarial.

Per altra banda també es realitzen altres tipus de col·laboracions, com poden ser les estades a la UOC de personal d’altres institucions, com per exemple, per fer el doctorat o realitzar altres activitats de docència. Al seu torn, també es realitzen estades de personal de la universitat a altres entitats, per tal de col·laborar en activitats d’R&I i compartir experiències en quan a la docència i la gestió que es realitza en les diferents institucions.

Altres tipus de col·laboracions que es poden presentar, van dirigides a la transferència dels resultats de l’activitat d’R&I que es realitza a la UOC. Es poden donar casos de llicències a tercers de programes informàtics, adaptacions de metodologies i procediments – principalment docents – a altres institucions, compartir continguts i resultats en obert de l’oferta formativa i de l’activitat d’R&I, etc. Un exemple clar d’aquesta proposta d’oferir aquests resultats en obert, és el a on s’està desenvolupant una plataforma que presentarà i compartirà diferents aplicacions desenvolupades a la UOC.

Si estàs interessat en col·laborar amb nosaltres, no dubtis en contactar-nos! Ens pots enviar les teves propostes o comentaris a l’adreça: osrt@uoc.edu