Transferència

En l'actual entorn de globalització, la generació de nou coneixement i tecnologia, i la seva transformació en nous productes i serveis, és un dels reptes més importants per mantenir i millorar la competitivitat de les empreses i la societat en general.

En els darrers anys, des de la UOC s’està treballant en aconseguir lligams més estrets de col·laboració entre les empreses, altres universitatsentitats d’R&I, etc. d’acord amb el tercer objectiu que ha d’assolir tota universitat: la transferència de coneixement i de tecnologia cap al seu entorn.

A la UOC s’estan realitzant diferents accions per promocionar i afavorir aquesta transferència de coneixement i tecnologia. Aquestes accions van des de la creació de la Unitat de Transferència de l’Oficina de Suport a la Recerca i la Transferència (OSRT), a diferents activitats realitzades per a les Empreses Associades de la UOC, passant per fomentar les col·laboració entre la UOC i Alumni, i també, a través de l’Àrea Internacional de la UOC amb la finalitat de potenciar la transferència de l’R&I de la universitat cap a Europa, Amèrica, països emergents d’Àsia, etc.

Pel que fa a l’activitat d’R&I que es realitza a la UOC, l’OSRT s’està constituint com el punt de contacte entre la universitat i el seu entorn, amb el principal objectiu de transferir els resultats obtinguts i poder-los aplicar per una possible explotació. Aquesta activitat de transferència ha de comportar que el resultat que s’obtinqui sigui d’utilitat i es pugui aplicar a les empreses i la societat en general.

Des de l’OSRT s’està desenvolupant i implementant l'estratègia de generació, protecció i transferència de coneixement de la universitat. Per a aconseguir l'objectiu de transferir el coneixement dins i fora de la UOC, s’han planificat diverses activitats que ha anat implementant des de la seva creació i que quedaran plenament constituïdes a l’abril del 2014, aquestes són: 

  • Gestió de convenis contractes relacionats amb l'activitat d'R&I.
  • Gestió de l'oferta i la demanda de tecnologia i de coneixement.
  • Prospecció i vigilància tecnològica i de coneixement.
  • Valoracióprotecció explotació dels resultats de l'R&I de la Universitat.

Durant els darrers anys s’han obtingut diferents cassos d’èxit de col·laboració entre la UOC i altres entitats. Des de la col·laboració en projectes competitius amb Ferrovial, Ibermática, ICA, TECSIDEL entre d’altres, com a la participació en activitats d’R&I contractades amb entitats públiques i empreses com Fundació Orange, Telefònica I+D, Novartis Farmacéutica, Fundació Tic i Salut, etc.