Parlem d'R&I

Josep Maria Duart: «La universitat del futur s'ha d'adaptar a les necessitats de competitivitat dels estudiants»

Entrevista al coeditor d'ETHE, revista científica d'ensenyament superior de la UOC, que ha aconseguit el seu primer factor d'impacte

Quines són les claus per a millorar el model d'ensenyament universitari? La UOC impulsa des de fa setze anys la revista científica International Journal of Educational and Technology in Higher Education (ETHE), que analitza el futur de l'ensenyament superior. Una publicació que ha aconseguit el seu primer factor d'impacte, un índex de referència internacional que mesura la rellevància de les publicacions científiques. ETHE està coeditada per Josep Maria Duart, catedràtic dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. La publicació és la primera revista científica de la UOC amb factor d'impacte. Aquest índex la posiciona com la dotzena més important del món en el seu àmbit.

Per què són importants les revistes científiques?

Les revistes difonen i reprodueixen les recerques que s'han publicat, fet que permet compartir o citar-ne el contingut com a referent per a les recerques posteriors. És a dir, la recerca necessita revistes científiques per a difondre el coneixement.

Què és ETHE i quin és el seu objectiu?

International Journal of Educational Technology in Higher Education (ETHE) és una revista que se centra en la relació entre l'ensenyament i la tecnologia en l'àmbit de l'ensenyament superior. És molt important en la UOC, perquè toca el punt principal de la nostra universitat: el seu model educatiu. Investiguem sobre models d'aprenentatge i sobre com s'aprèn més bé en els seus entorns, fent servir la tecnologia, perquè el professorat i l'alumnat se'n beneficiïn.

Què representa aconseguir el primer factor d'impacte de la revista, en particular, i de la UOC, en general?

El factor d'impacte de la revista l'atorga l'empresa Clarivate Analytics, que fa una anàlisi del nombre de citacions que rep una revista en un període de temps determinat; en aquest cas, dos anys. És important perquè és l'indicador més reconegut internacionalment i és el que utilitzen moltes agències d'avaluació. Però a la UOC ens hem sumat a la Declaració de San Francisco (DORA) i apostem per la priorització dels continguts per sobre de les mètriques per a valorar la recerca. Sobre l'impacte de la nostra revista, ens fixem en altres dades alternatives, com ara les vegades que un article es baixa o se cita a les xarxes socials, entre altres factors que mostren aquest impacte d'una manera més realista.

Què destacaries de les col·laboracions internacionals per a editar-la?

L'estabilitat econòmica és important per a mantenir un accés obert i gratuït als seus continguts. Des de la fundació de la revista, fa setze anys, el nostre principi ha estat garantir-ne la sostenibilitat. Des de fa tres anys compartim el 50% dels costos amb la Universitat dels Andes. I enguany ens hem aliat quatre universitats: la dels Andes, de Colòmbia; la Dublin City University, d'Irlanda; la Vytautas Magnus University, de Lituània, i la UOC, que és la propietària de la revista.

Has tingut l'oportunitat de treballar in situ amb la Universitat dels Andes. Què és el que destacaries d'aquesta experiència?

Vaig visitar la Universitat dels Andes per a establir-hi una relació a partir d'ETHE i també per a focalitzar una recerca sobre models híbrids d'aprenentatge, que són els que combinen tecnologia en línia i el sistema tradicional d'aprenentatge presencial. La UOC i la Universitat dels Andes lideren a Colòmbia una xarxa de setze universitats de reconegut prestigi, la RedUNETE, que treballa la incorporació de tecnologies a l'ensenyament superior. La UOC és l'única universitat no colombiana que hi participa.

Què necessita la universitat del futur?

No hi ha un sol futur per a les universitats perquè la concepció d'un model educatiu únic ha quedat obsoleta. Les institucions s'han d'adaptar a uns estudiants cada vegada més exigents, fruit d'una societat més demandant i competitiva. Les persones aprenem constantment per a mantenir-nos competitives en aquesta societat canviant, necessitem aprendre al llarg de la vida. Les universitats han d'implementar models educatius que permetin a l'estudiant aprendre el que li interessi per a continuar sent competitiu.

Ens podries recomanar algun llibre per a acostar-nos a l'àmbit d'ETHE?

Is Technology good for education?, de Neil Selwyn, una crítica sobre l'ús de la tecnologia en el món de l'ensenyament. A més, recomano Robot-Proof Higher Education in the Age of Artificial Intelligence, de Joseph E. Aoun, rector de la Northeastern University, sobre la intel·ligència artificial i l'aprofitament de les dades per a millorar l'aprenentatge. Aquest llibre parteix d'un plantejament molt interessant: si les màquines pensants podran, o no, acabar suplint la figura del professor.