Notícies

Nou projecte sobre protecció social i llocs de treball no estàndard

11/12/2017
Open Evidence, spin-off de la UOC, impulsa un «Estudi conductual sobre els efectes d'una ampliació de l'accés a la protecció social per a tots els llocs de treball»

Open Evidence, spin-off de la UOC, impulsa un nou projecte: l’«Estudi conductual sobre els efectes d’una ampliació de l’accés a la protecció social per a tots els llocs de treball». L’estudi s’ha fet en col·laboració amb la London School of Economics (LSE) i la Universitat de València, en nom de la Comissió Europea (Direcció General d’Ocupació, Afers Socials i Inclusió).

El projecte utilitzarà la recerca conductual per a donar resposta a les preguntes següents: quins serien els efectes d’ampliar la protecció social per a incloure el nombre creixent de persones que ocupen llocs de treball no estàndard —com ara els contractes de zero hores, les plataformes col·laboratives o la gig economy (o economia del bolo)— i els autònoms?; de quina manera l’accés a la informació, les actituds de risc i els factors socioeconòmics influeixen en la disposició dels ciutadans a pagar per a rebre protecció social?; què és el que preocupa els ciutadans sobre les condicions de vida en el futur? Per entendre-ho, s’analitzaran les actituds i els comportaments de les persones per mitjà d’una gran enquesta i un experiment social d’abast multinacional en què participaran 8.000 persones.

L’estudi exploratori informarà sobre la tasca que està duent a terme la Comissió Europea en matèria d’accés a la protecció social per a qualsevol tipus de lloc de treball en el context del pilar europeu de drets socialsTal com s’estableix en el seu programa de treball per a 2018, la Comissió Europea donarà suport als estats membres que vulguin «modernitzar els seus sistemes de seguretat social per tal d’incloure noves formes de treball i salvar aquestes diferències, de manera que tothom que treballi, independentment de la seva situació laboral, pugui contribuir i accedir a la cobertura de protecció social».

Aquest projecte desenvolupa el treball anterior de l’equip d’Open Evidence sobre l’economia de les plataformes i el futur del món del treball. Entre els estudis recents, cal esmentar l’informe de la Comissió Europea de 2016, titulat «El futur del treball en l’economia col·laborativa», del qual és coautor Cristiano Codagnone.