Notícies

La UOC presenta a la Comissió Europea la seva estratègia per a l'excel·lència en recursos humans en recerca

08/05/2018
L'acreditació Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) identifica les organitzacions de recerca que donen suport a un entorn de treball afavoridor i impulsor de l'R+I

La UOC ha presentat a la Comissió Europea la seva anàlisi interna i el pla d'acció per a obtenir l'acreditació Human Research Strategy for Researchers (HRS4R). Amb aquesta iniciativa, la Comissió Europea (CE) distingeix les institucions que duen a terme una avaluació interna de les seves polítiques i procediments i es comprometen a una millora continuada. L'estratègia té per objectiu aconseguir que a Europa la carrera professional del personal de recerca sigui més atractiva, tant per als investigadors europeus com per a altres altament qualificats d'altres països, per aconseguir així atreure i retenir talent a l'Espai Europeu de Recerca. L'estratègia anima i impulsa les institucions europees a implementar la Carta europea de l'investigador i el Codi de conducta per a la contractació d'investigadors (C&C) en les seves polítiques i pràctiques. A més, permet a les institucions i organitzacions emprar el logotip HR Excellence in Research.

La UOC va comunicar a la Comissió Europea la seva adhesió a la iniciativa el febrer de l'any passat, moment en el qual, seguint el procediment pautat per la Comissió, va iniciar la fase d'implementació amb l'elaboració d'una anàlisi interna i d'un pla d'acció per a la gestió dels recursos humans de recerca. La versió final de l'anàlisi interna i el pla d'acció coordinats pel Comitè d'Implementació i Seguiment HRS4R de la UOC han estat aprovats pel Consell de Direcció i enviats en el termini previst a la CE per a la seva avaluació.

La UOC es compromet amb aquesta iniciativa a continuar refermant les seves polítiques i a contribuir a incentivar la recerca d'excel·lència arreu d'Europa, amb el suport de pràctiques i normes de qualitat reconegudes internacionalment.

El procés HRS4R a la UOC

El procés HRS4R a la UOC s'ha dut a terme seguint un enfocament inclusiu i participatiu, que ha involucrat tota la comunitat investigadora, els òrgans de govern, tots els departaments implicats en la gestió de la recerca i innovació i el Comitè d'Empresa. Per fer-ho possible van designar tres grups de treball interns amb representants de totes les categories professionals implicades en l'R+I de la UOC i la seva gestió. A més, durant el procés s'han realitzat sis tallers de treball i una enquesta oberta a tot el personal. Els resultats, sumats a l'anàlisi de les regulacions i polítiques internes i externes duta a terme, han fet possible l'elaboració de la proposta i la priorització de les actuacions que han estat incloses en el pla d'acció de la Universitat. La inclusió de tota la comunitat investigadora en el procés ha estat una prioritat des del primer moment, amb l'objectiu de dur a terme una anàlisi interna de 360°.

La Universitat vol agrair l'àmplia participació en tot aquest procés de tot el personal implicat en l'activitat d'R+I de la UOC, i animem a continuar-hi participant per mitjà dels grups de treball que han de garantir la posada en marxa de les diferents accions. Per a participar en els grups de treball designats a aquest efecte, si us plau, contacteu amb hrstrategy@uoc.edu.

El pla d'acció HRS4R de la UOC

A la pàgina de UOC R&I es dona visibilitat al compromís i al pla d'acció HRS4R de la UOC. L'estratègia per a l'excel·lència en recursos humans en recerca de la UOC està plenament alineada amb el pla estratègic vigent, fins al punt que totes les accions hi estan relacionades i seran monitorades pel Comitè de Direcció.

HRS4R és un procés de millora continuada, amb un pla d'acció que serà actualitzat, incorporant les recomanacions de la Comissió Europea i les avaluacions i revisions dutes a terme amb la participació de tot el personal d'R+I de la UOC. L'estratègia presentada a la Comissió Europea serà revisada per tres experts independents.

Més informació i contacte

Per a qualsevol dubte o comentari podeu escriure a hrstrategy@uoc.edu. Trobareu més informació a la pàgina de UOC R&I.