Comissió de Recerca i Innovació

La Comissió de Recerca i Innovació és un òrgan col·legiat de suport i assessorament al Vicerectorat de Planificació Estratègica i Recerca, responsable d’establir les estratègies i les accions derivades de la política de recerca i innovació de la UOC. Entre els objectius i funcions d’aquesta comissió hi ha:

 • el foment del creixement i consolidació de les línies d’actuació prioritàries en matèria de recerca;
 • la supervisió i informació de la idoneïtat de les propostes de nous projectes d’R&I, les sol·licituds d’infraestructura, de beques de formació i de qualsevol altra sol·licitud de finançament a organismes externs;
 • l’elaboració de la memòria anual de recerca i l’ajuda al desenvolupament de les propostes de millora que es derivin de la seva valoració;
 • la garantia de qualitat dels programes formatius dels investigadors novells i la proposta de formació contínua del professorat i el personal investigador;
 • la supervisió de l’ordenació i agrupació de l’activitat de recerca i la promoció de la transferència de coneixement i innovació al teixit socioeconòmic local, estatal i internacional, a més de potenciar l’explotació de resultats de recerca, amb la finalitat d’afavorir l’esperit emprenedor.
Qui en forma part?
 

Els membres de la Comissió de Recerca i Innovació són nomenats pel Vicerectorat de Planificació Estratègica i Recerca. La comissió està formada pels membres següents:

 • Marta Aymerich Martínez, vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca, com a presidenta
 • Mireia Riera Duran, directora de l’Àrea de Recerca i Innovació, com a secretària
 • Mònica de Forn Riera, vicegerent de Recerca i Innovació
 • David Megías Jiménez, director de l'IN3
 • Albert Barberà Lluís, director de l'eHealth Center
 • David Masip Rodó, director de l'Escola de Doctorat
 • Antoni Pérez Navarro, eLearn Center
 • Ciro Llueca Fonollosa, Àrea de Biblioteca i Recursos d'Aprenentatge
 • Marc Alabert López, Gabinet de Planificació Estratègica
 • Daniel Aranda Juárez, Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació
 • Miquel Peguera Poch, Estudis de Dret i Ciència Política
 • Julie Wilson, Estudis d'Economia i Empresa
 • Llorenç Andreu Barrachina, Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació
 • Carles Prado Fonts, Estudis d'Arts i Humanitats
 • Diego Redolar Ripoll, Estudis de Ciències de la Salut
 • Ferran Adelantado Freixer, Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació