Notificacions telemÓtiques

L’e-NOTUM Ús un servei que permet fer notificacions d’actes administratius (resolucions, decrets, notificacions en l’Ómbit d’un procediment de contractaciˇ, notificacions de sancions, convocat˛ries d’˛rgans col·legiats, etc.) i comunicacions per mitjans electr˛nics, amb totes les garanties jurÝdiques que estableix la normativa vigent.

e-NOTUM