• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir
La UOC, la primera universitat en línia del món
La UOC, la primera universitat en línia del món

La UOC va crear la primera universitat online del món el 1995

Avui dia la comunitat universitària de la UOC és formada per més de 200.000 persones connectades des de més de 70 països diferents. El caràcter innovador de la UOC l'ha convertit en el referent de la formació universitària en línia a tot el món.

La UOC té convenis i aliances amb les majors empreses i institucions internacionals. Ofereix programes de postgrau juntament amb l'Organització Mundial del Turisme (UNWTO) i en col·laboració amb l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO), i és la universitat triada per l'Institut de les Nacions Unides per a la Formació Professional i la Recerca (UNITAR) per a desenvolupar i impartir en línia els programes de conflictologia als delegats de l'ONU en missió de pau.
 

             

La UOC i els seus títols pertanyen de ple dret
a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES)

Autoritzada i inscrita des del seu inici en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT) del Ministeri d'Educació d'Espanya amb el núm. 54, la UOC forma part de l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES), basat en els principis establerts en la Declaració de Bolonya. Tant els títols oficials de graus i de màsters universitaris impartits per la UOC i registrats en el RUCT, com la resta de titulacions pròpies de la UOC gaudeixen dels avantatges del seu reconeixement en tots els països membres de l'EEES.

Titulacions oficials i acreditades. Les titulacions que ofereix la UOC són oficials; estan adaptades a l’espai europeu d’educació (EEES) i avalades per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) que n’asseguren el rigor i l’acompliment del estàndards exigits pel sistema universitari europeu.

D'acord amb els objectius de l'EEES, la UOC té com a prioritat que els seus estudiants progressin professionalment. Els seus graus i programes són dissenyats per a donar resposta a les necessitats reals de les empreses en un mercat laboral globalitzat.

  EEES        Procés de Bolonya

La UOC, gràcies a la seva activitat de recerca i desenvolupament, dissenya el futur de l'aprenentatge virtual

La UOC duu a terme recerca interdisciplinària amb l'objectiu de donar resposta a situacions complexes de la societat. Les àrees de recerca que són intrínseques de la naturalesa de la UOC són la societat del coneixement i l'aprenentatge virtual (e-­learning), i també els àmbits de coneixement propis del professorat. La recerca es desenvolupa principalment als dos centres de recerca de la Universitat: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) –especialitzat en la recerca sobre la societat en xarxa– i l'eLearn Center –centrat en la innovació en aprenentatge virtual.