Docència

Oferta formativa oficial

Anualment el Consell Interuniversitari de Catalunya aprova la programació universitària, que inclou les places de nou ingrés per a les titulacions oficials. Essent la missió de la UOC formar les persones al llarg de la vida, la Universitat busca anar ajustant la seva oferta de places a la demanda que per a cada titulació en fa la societat, de manera que no s'apliquen de manera ordinària processos de selecció en graus i màsters universitaris. Sí que s'apliquen processos de selecció basats en criteris públics en els programes de doctorat de la UOC, que es poden consultar a l'apartat de l'Escola de Doctorat del portal de la UOC.

 

Graus 2019-20

Arts i Humanitats:

Antropologia i Evolució Humana (interuniversitari: URV, UOC)

Arts

Ciències Socials

Història, Geografia i Història de l'Art (interuniversitari: UOC, UdL)

Humanitats

Llengua i Literatura Catalanes

Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (interuniversitari: UOC, UVic-UCC)

 

Ciències de la Informació i de la Comunicació:

Comunicació

Disseny i Creació Digitals

Informació i Documentació

 

Ciències de la Salut:

Logopèdia (interuniversitari: UVic-UCC, UOC)

 

Dret i Ciència Política:

Criminologia

Dret

Gestió i Administració Pública (interuniversitari: UOC, UB)

Relacions Internacionals

 

Economia i Empresa:

Administració i Direcció d'Empreses

Economia

Màrqueting i Investigació de Mercats

Relacions Laborals i Ocupació

Turisme

 

Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació:

Ciència de Dades Aplicada (Applied Data Science)

Enginyeria Informàtica

Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació

Multimèdia 

 

Psicologia i Ciències de l'Educació:

Educació Social

Psicologia

 

 

Màsters universitaris 2019-20

Arts i Humanitats:

Filosofia per als Reptes Contemporanis

Gestió Cultural (interuniversitari: UOC, UdG)

Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies

Història Contemporània i Món Actual (interuniversitari: UB, UOC)

Mediterrània Antiga (interuniversitari: UOC, UAB, UAH) 

Traducció i Tecnologies

 

Ciències de la Informació i de la Comunicació:

Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments

Estratègia i Creativitat en Publicitat 

Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives

Social Media: Gestió i Estratègia

 

Ciències de la Salut:

Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport

Neuropsicologia

Nutrició i Salut

Salut Digital (E-health) 

Treball Social Sanitari

 

Dret i Ciència Política:

Administració i Govern Electrònic

Advocacia

Anàlisi Política

Ciberdelinqüència

Ciutat i Urbanisme 

Criminologia i Execució Penal (interuniversitari: UPF, UAB, UdG, UOC) 

Drets Humans, Democràcia i Globalització

Fiscalitat

 

Economia i Empresa:

Anàlisi de l'Entorn Econòmic

Direcció d'Organitzacions en l'Economia del Coneixement 

Direcció i Gestió de Recursos Humans

Direcció Logística

Direcció Executiva d'Empreses (MBA) (UOC: centre adscrit EADA) 

Gestió Estratègica de la Informació i el Coneixement en les Organitzacions

Màrqueting Digital

Prevenció de Riscos Laborals

Responsabilitat Social Corporativa

Turisme Sostenible i TIC

 

Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació:

Aplicacions Multimèdia

Bioinformàtica i Bioestadística (interuniversitari: UOC, UB) 

Ciència de Dades (Data Science)

Desenvolupament d'Aplicacions per a Dispositius Mòbils

Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web 

Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari (UX)

Disseny i Programació de Videojocs

Enginyeria de Telecomunicació 

Enginyeria Informàtica

Enginyeria Computacional i Matemàtica (interuniversitari: URV, UOC) 

Seguretat de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (interuniversitari: UOC, UAB, URV) 

Visió per Computador (interuniversitari: UAB, UPC, UPF, UOC) 

 

Psicologia i Ciències de l'Educació:

Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior

Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge

Educació i TIC (E-learning) 

Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (especialitat d'Anglès, Ciències Naturals, Formació i Orientació Laboral i Orientació Educativa) (interuniversitari: UPF, UOC) 

Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (especialitat de Matemàtiques) (interuniversitari: UAB, UB, UPC, UPF, UOC) 

Neuropsicologia

Ocupació i Mercat de Treball: Intervenció i Coaching en l'Àmbit Laboral (en extinció a partir del 2020)

Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d'Intervenció

Psicopedagogia

 

 

Programes de doctorat 2019-20

Societat de la Informació i el Coneixement

Educació i TIC (E-learning)

Tecnologies de la Informació i de Xarxes

Bioinformàtica (interuniversitari: UAB, UPC, UdG, UdL, UOC, UVic-UCC)

 

 

Nova oferta formativa per al curs 2020-21

 

Nous màsters universitaris

Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes mitjançant la Tecnologia

Ciberseguretat i Privadesa

Disseny, Identitat Visual i Construcció de Marca

 

Nous programes de doctorat

Humanitats i Comunicació

Salut i Psicologia

Administració i Direcció d'Empreses (interuniversitari: UPC, UPM, UPCT, UOC)

Turisme (interuniversitari: UMA, UA, UCA, UCM, UEX, ULL, Nebrija, UOC, URJC, USC, US, UVIGO)