Lliçó inaugural 2013-2014

Reptes i oportunitats de la universitat en un context global, per Jaume Pagès

Podríem potenciar la permeabilitat entre l'ensenyament preuniversitari i la universitat?