Lliçó inaugural 2013-2014

Reptes i oportunitats de la universitat en un context global, per Jaume Pagès

Cal redimensionar el sistema universitari català?