Lliçó inaugural 2013-2014

Reptes i oportunitats de la universitat en un context global, per Jaume Pagès

Com s'articula Universia dins de l'espai educatiu llatinoamericà?