Lliçó inaugural 2014-2015

Lliçons que hem après de la crisi, per Jordi Galí

Com valora el procés d'integració monetària europeu?