Lliçó inaugural 2014-2015

Lliçons que hem après de la crisi, per Jordi Galí

La crisi ha canviat el marc d'estudi de l'economia?