Lliçó inaugural 2014-2015

Lliçons que hem après de la crisi, per Jordi Galí

Quin és l'origen de la crisi?