Lliçó inaugural 2014-2015

Lliçons que hem après de la crisi, per Jordi Galí

Com ha estat la política monetària durant la crisi?