Lliçó inaugural 2014-2015

Lliçons que hem après de la crisi, per Jordi Galí

Què poden fer els bancs centrals quan arriben al límit inferior zero dels tipus d'interès nominals?