Lliçó inaugural 2016-2017

Les claus per a ser emprenedor, per Israel Ruiz

Clau 7. Adaptar-se al canvi per mitjà de la formació contínua