Lliçó inaugural 2016-2017

Les claus per a ser emprenedor, per Israel Ruiz

Clau 8. De la teoria a la pràctica: flexibilitat i adaptació a les necessitats del mercat