Lliçó inaugural 2018-2019

La imatge com a forma de coneixement, per Cristina de Middel

Mirada, veritat i ficció