Lliçó inaugural 2021-2022

La comunitat UOC pregunta: Efraín Foglia

La transformació digital, més enllà de la tecnologia