Lliçó inaugural 2021-2022

La comunitat UOC pregunta: Mayo Fuster

El feminisme, un pilar clau en la revolució digital