Lliçó inaugural 2021-2022

La comunitat UOC pregunta: Salvador Macip

Algoritmes ètics per lluitar contra la desinformació